Αυτοκόλλητες λύσεις για την κατασκευαστική βιομηχανία

Εφαρμογές των κολλητικών ταινιών στην κατασκευαστική βιομηχανία

Υπάρχουν πολυάριθμες εφαρμογές στην κατασκευαστική βιομηχανία όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κολλητικές ταινίες – ανακαλύψτε τις δυνατότητες.Τυπικές εφαρμογές στην κατασκευαστική βιομηχανία

Παράθυρα και πόρτες

Εξοπλισμός εσωτερικών χώρων και Ανελκυστήρας

Έπιπλα