Ηλεκτρικά συστήματα για την αυτοκινητοβιομηχανία

Ετικέτες αναγνώρισης

Απαραβίαστες ετικέτες ασφαλείας – οι ετικέτες λέιζερ μας συνδυάζουν χαρακτηριστικά ασφαλείας με ιδιαιτέρως ανθεκτικές κολλητικές μεμβράνες.

Οι ετικέτες μας παρέχουν μόνιμη αναγνώριση ή σήμανση μεμονωμένων αντικειμένων.

Έχουμε προϊόντα που διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

  • Αντοχή σε χημικές ουσίες, στην τριβή, στη θερμοκρασία και στο χρόνο
  • Καταστροφή ετικέτας σε περίπτωση παραβίασης – δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να καταστραφεί
  • Μεγάλη αντίθεση και εξαιρετική τοποθέτηση της σήμανσης
  • Ευέλικτη μορφοποίηση και σχεδίαση της ετικέτας