Υφασμάτινες ταινίες

Κολλητικές ταινίες για εφαρμογές δεματοποίησης που απαιτούν υψηλότερο βαθμό ισχύος συγκράτησης.