Ταινία Διπλής Όψεως

Πλεονεκτήματα των ταινιών διπλής όψης

Υπάρχουν πολλοί λόγοι χρήσης μιας κολλητικής ταινίας διπλής όψης: Κάποιοι από αυτούς είναι η ελευθερία σχεδίασης, η ποιότητα σύνδεσης και η διαδικασία συναρμολόγησης.

Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας

Ταινίες διπλής όψης Υγρή κόλλα Μηχανική προσάρτηση
Αντιστάθμιση ανώμαλων ή ανομοιόμορφων επιφανειών – τα κενά μεταξύ των συγκολλημένων επιφανειών εξαλείφονται +++ ++++ +
Αντιστάθμιση τάσεων και διασπορά καταπόνησης – το ενιαίο σημείο σύνδεσης, που δημιουργήθηκε με τα μηχανικά μέσα προσάρτησης, μπορεί να οδηγήσει σε θραύση του υλικού ++++ ++ +
Απορρόφηση κραδασμών ++++ ++ ++
Μειωμένος κίνδυνος διάβρωσης ++++ ++++ +
Στεγανοποίηση – η ταινία στεγανοποιεί και προστατεύει από σκόνες και υγρασία ++++ ++++ ++
Ιδιότητες απόσβεσης θορύβου – ο θόρυβος που προκαλείται από τους κραδασμούς εξαλείφεται ++++ +++ +

Κριτήρια αξιολόγησης της συναρμολόγησης

Ταινίες διπλής όψης Υγρή κόλλα Μηχανική προσάρτηση
Γρήγορη διαδικασία εφαρμογής – εξάλειψη του χρόνου σκλήρυνσης και μείωση της πολυπλοκότητας 4 1 2
Υγιές περιβάλλον εργασίας και καθαρές εγκαταστάσεις παραγωγής 4 2 2

Κριτήρια αξιολόγησης της σχεδίασης

Ταινίες διπλής όψεως Υγρή κόλλα Μηχανική προσάρτηση
Βελτιωμένη οπτική εμφάνιση – καμία ζημιά στο υλικό ++++ +++ +
Αόρατη προσάρτηση – στερέωση διαφανών υλικών ++++ +++ +