Στοιχεία εταιρείαςΌλα τα εμπορικά σήματα που φέρουν τη σήμανση ® αποτελούν κατοχυρωμένη ιδιοκτησία της tesa SE.