Montáž vakuového izolačního panelu

Montáž vakuového izolačního panelu

Připevnění vakuového izolačního panelu na plášť spotřebiče pomocí oboustranné lepicí pásky zabraňuje průniku pěny mezi slepené plochy.

Během vypěňování hrozí nebezpečí, že se PU pěna dostane dovnitř lepení mezi vakuový izolační panel a plášť spotřebiče. Aby tomu bylo předejito, je nutné připevnit izolační panel k plášti spotřebiče pomocí oboustranné pásky.

Použitá páska by měla disponovat vysokou přilnavostí, dostatečnou hodnotou lepivosti a snadno snímatelnou krycí vrstvou.

Produkty