Hlavní obrázek e-mobility – ochrana proti šíření tepla

Pomáháme vám s bezpečností vašich cestujících

Šíření tepla je hlavní bezpečnostní obavou všech konstrukcí elektrických vozidel a rozhodujícím faktorem moderních bezpečných provedení baterií. Naši zákazníci pracují na řešeních, která v případě katastrofické události zajistí bezpečnost řidiče a cestujících.

Nabízíme řešení, která poskytují spolehlivou tepelnou izolaci ke zpomalení šíření tepla. Naše řešení tepelného stínění chrání cestující před plameny. A naše montážní řešení zpomalující hoření umožňují našim zákazníkům přidat další ochranu v konstrukci baterie.

Jednou z obav při montáži baterie je, že mnoho tepelněizolačních materiálů je založeno na vláknech a jsou zdrojem prachových částic nebo vláken samotných. S našimi patentovanými konstrukčními řešeními zajišťujeme, aby baterii nekontaminoval žádný prach ani vlákna.

Objevte, jak pomáháme chránit vaše baterie před šířením tepla a požárem

Ochrana proti šíření tepla

Ochrana proti šíření tepla

Zabraňte nebo zpomalte kaskádování tepelného úniku do sousedních článků instalací našich vysoce teplotně odolných tepelněizolačních materiálů mezi články.
Víko akumulátoru se stíněním tepla

Řešení pro požární ochranu víka baterie

Na víko nebo karoserii přidejte vrstvu nehořlavého tepelněizolačního materiálu, abyste udrželi oheň uvnitř baterie a mimo kabinu pro cestující.