Výrobní závod tesa v Hamburku

Speciální produkty pro průmysl

Výrobní závod tesa v německém Hamburku

tesa Plant Hamburg

tesa Plant Hamburg

tesa Werk Hamburg GmbH (tWHH) je nezávislou společností skupiny tesa. V Hamburku pracuje zhruba 500 zaměstnanců, kteří se v nejmodernějších zařízeních věnují výrobě jednostranných a oboustranných lepicích pásek. Závod se pyšní výrobou bez rozpouštědel s využitím procesu vyvinutého a patentovaného společností tesa.

Speciální výrobky tWHH se používají zejména v náročných průmyslových odvětvích:

  • Automobilový průmysl
  • Elektronický průmysl
  • Papírenský a tiskařský průmysl
  • Stavebnictví
  • Zdravotnictví a farmaceutický průmysl


Lepicí řešení tesa nacházejí široké uplatnění v průmyslových výrobních procesech, ať už v automobilovém nebo elektronickém průmyslu, ve výrobě papíru nebo flexografickém a ofsetovém tisku.

tWHH zásobuje klienty na celém světě, zejména v Evropě, Asii a Americe.

Závod je certifikován podle normy o životním prostředí ISO 14001 a norem kvality ISO/TS 16949 a ISO 9001.

Historie

Koncem šedesátých let vzrostla důležitost těsného spojení marketingu, výzkumu a výroby. Poblíž centrály v Hamburku byl proto vyprojektován nový výrobní závod s cílem zajistit krátké vývojové cykly. Základní kámen závodu v hamburské čtvrti Hausbruch byl položen roku 1971. Od té doby se areál neustále rozrůstá a díky čisté místnosti a výrobě bez použití rozpouštědel je jedním z nejmodernějších na světě. V roce 2015 bylo uvedeno do provozu nové polymerační zařízení, které společnosti tesa přineslo větší flexibilitu při výrobě moderních lepidel. Kromě toho byla postavena nová výrobní hala, nový sklad nebezpečného zboží a moderní zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, které vedle elektřiny generuje také teplo pro vytápění a chladný vzduch pro klimatizaci.

Odborná školení

Ve společnosti tesa čerpáme z vlastních mladých talentů. Chytrým a pilným učňům nabízíme celkem pět technických vzdělávacích kurzů. Po jejich absolvování se mohou uplatnit jako inženýři mechatroniky, elektrotechnici, průmysloví mechanici, chemici nebo operátoři strojů.