Členství

Členství

Jakožto přední výrobce lepicích pásek přikládáme velkou důležitost aktivní spoluúčasti na vytváření technických norem, tržních trendů a právních předpisů. Proto jsme členy následujících organizací.Afera

tesa je členem sdružení Afera

Afera (The European Adhesive Tape Association) je neziskovým obchodním sdružením zastupujícím zájmy těch největších podniků a organizací v rámci celého hodnotového řetězce odvětví lepicích pásek. Organizace zastřešuje výrobce, dodavatele surovin a strojů, zpracovatele (například v oblasti tisku, řezání, vysekávání a laminování) a národní organizace. Ze své pozice hlasu průmyslu s lepicími páskami s více než padesátiletou historií Afera aktivně zapojuje svoji rostoucí členskou základnu do řady konferencí, seminářů a osvětových akcí, jakož i evropských a celosvětových projektů pro standardizaci zkušebních metod, a poskytuje jim přístup k tržním a technickým informacím prostřednictvím řady informačních zdrojů. Afera je rovněž vedoucím evropským zastáncem lepicích pásek jako efektivnější alternativy k ostatním mechanickým upevňovacím prostředkům a tekutým lepidlům pro konstruktéry, inženýry a výrobce ve všech myslitelných průmyslových odvětvích.

Číst dále

Global Compact

tesa podporuje iniciativu Global Compact OSN

Iniciativa Global Compact OSN vznikla na základě myšlenky vytvořit udržitelnou globální ekonomiku podporující začlenění a poskytující trvalý přínos obyvatelstvu, místním komunitám a trhům. To je naše vize.
Za tímto účelem podporujeme podniky ve snaze:

  • obchodovat zodpovědně, aby jejich strategie a činnost byly vždy v souladu s deseti principy v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a boje proti korupci;
  • podnikat strategické kroky k podpoře širších společenských cílů, například připravovaných cílů udržitelného rozvoje OSN, s důrazem na spolupráci a inovaci.

Další informace o iniciativě Global Compact

Číst dále

IVK

tesa je členem asociace IVK

Německá asociace lepidel chrání technické, veřejné a ekonomické zájmy více než 120 německých výrobců lepidel, surovin a lepicích pásek, jakož i významných systémových partnerů a vědeckých institucí.
Německá asociace lepidel je největší a – vzhledem k šíři portfolia nabízených služeb – nejvýznamnější světovou organizací v oblasti technologie lepení.
Každoroční obrat německého trhu s lepidly, tmely a lepicími páskami, který je tvořen především menšími nebo středně velkými podniky, činí přes 3,5 miliard eur. Rozsáhlý nárůst používání technologie lepení v téměř všech průmyslových odvětvích vytváří podle odhadů více než 370 miliard eur přidané hodnoty.

PSTC

tesa je členem sdružení PSTC

PSTC (The Pressure Sensitive Tape Council) je neziskové obchodní sdružení s 60letou historií a sídlem ve Spojených státech. Sdružuje výrobce a dodavatele lepicích pásek, kterým pomáhá uspět na světovém trhu s kvalitními lepicími páskami citlivými na tlak.
PSTC poskytuje vzdělávací kurzy a školení a ve spolupráci s agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA), agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA), organizací ASTM i dalšími světovými obchodními organizacemi přispívá ke kvalitě ovzduší, zaměstnanosti a harmonizaci zkušebních metod. Sdružení PSTC je ve světě známo svými přísnými zkušebními metodami a vysokými nároky na kvalitu lepicích pásek. Mimoto PSTC přihlíží k právní a správní činnosti a prostřednictvím vlastní certifikace pro zodpovědné výrobce lepicích pásek vybízí k udržitelné a uvážlivé výrobní praxi.

Číst dále