Zaměstnanci_RandD-002_72dpi-1

Členství

Jakožto přední výrobce lepicích pásek přikládáme velkou důležitost aktivní spoluúčasti na vytváření technických norem, tržních trendů a právních předpisů. Proto jsme členy následujících organizací.

Afera

tesa je členem sdružení Afera – The European Adhesive Tape Association Organizace zastřešuje výrobce, dodavatele surovin a strojů, zpracovatele (například v oblasti tisku, řezání, vysekávání a laminování) a národní organizace.

tesa je členem sdružení Afera

Afera (The European Adhesive Tape Association) je neziskovým obchodním sdružením zastupujícím zájmy těch největších podniků a organizací v rámci celého hodnotového řetězce odvětví lepicích pásek. Organizace zastřešuje výrobce, dodavatele surovin a strojů, zpracovatele (například v oblasti tisku, řezání, vysekávání a laminování) a národní organizace. Ze své pozice hlasu průmyslu s lepicími páskami s více než padesátiletou historií Afera aktivně zapojuje svoji rostoucí členskou základnu do řady konferencí, seminářů a osvětových akcí, jakož i evropských a celosvětových projektů pro standardizaci zkušebních metod, a poskytuje jim přístup k tržním a technickým informacím prostřednictvím řady informačních zdrojů. Afera je rovněž vedoucím evropským zastáncem lepicích pásek jako efektivnější alternativy k ostatním mechanickým upevňovacím prostředkům a tekutým lepidlům pro konstruktéry, inženýry a výrobce ve všech myslitelných průmyslových odvětvích.

Další informace o sdružení Afera

Global Compact

tesa je od roku 2006 členem iniciativy Global Compact.

tesa podporuje iniciativu Global Compact OSN

Iniciativa Global Compact OSN vznikla na základě myšlenky vytvořit udržitelnou globální ekonomiku podporující začlenění a poskytující trvalý přínos obyvatelstvu, místním komunitám a trhům. To je naše vize.
Za tímto účelem podporujeme podniky ve snaze:

  • obchodovat zodpovědně, aby jejich strategie a činnost byly vždy v souladu s deseti principy v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a boje proti korupci;
  • podnikat strategické kroky k podpoře širších společenských cílů, například připravovaných cílů udržitelného rozvoje OSN, s důrazem na spolupráci a inovaci.

Další informace o iniciativě Global Compact

IVK

Německá asociace lepidel je největší a – vzhledem k šíři portfolia nabízených služeb – nejvýznamnější světovou organizací v oblasti technologie lepení.

tesa je členem asociace IVK

Německá asociace lepidel chrání technické, veřejné a ekonomické zájmy více než 120 německých výrobců lepidel, surovin a lepicích pásek, jakož i významných systémových partnerů a vědeckých institucí.
Německá asociace lepidel je největší a – vzhledem k šíři portfolia nabízených služeb – nejvýznamnější světovou organizací v oblasti technologie lepení.
Každoroční obrat německého trhu s lepidly, tmely a lepicími páskami, který je tvořen především menšími nebo středně velkými podniky, činí přes 3,5 miliard eur. Rozsáhlý nárůst používání technologie lepení v téměř všech průmyslových odvětvích vytváří podle odhadů více než 370 miliard eur přidané hodnoty.

PSTC

PSTC (The Pressure Sensitive Tape Council) je neziskové obchodní sdružení s 60letou historií a sídlem ve Spojených státech. Sdružuje výrobce a dodavatele lepicích pásek, kterým pomáhá uspět na světovém trhu s kvalitními lepicími páskami citlivými na tlak.

tesa je členem sdružení PSTC

PSTC (The Pressure Sensitive Tape Council) je neziskové obchodní sdružení s 60letou historií a sídlem ve Spojených státech. Sdružuje výrobce a dodavatele lepicích pásek, kterým pomáhá uspět na světovém trhu s kvalitními lepicími páskami citlivými na tlak.
PSTC poskytuje vzdělávací kurzy a školení a ve spolupráci s agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA), agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA), organizací ASTM i dalšími světovými obchodními organizacemi přispívá ke kvalitě ovzduší, zaměstnanosti a harmonizaci zkušebních metod. Sdružení PSTC je ve světě známo svými přísnými zkušebními metodami a vysokými nároky na kvalitu lepicích pásek. Mimoto PSTC přihlíží k právní a správní činnosti a prostřednictvím vlastní certifikace pro zodpovědné výrobce lepicích pásek vybízí k udržitelné a uvážlivé výrobní praxi.

Další informace o sdružení PSTC