Podmínky používání

Internet představuje mnoho různých příležitostí a uživatelských výhod, bohužel ale také přináší značná bezpečnostní a jiná rizika. Z toho důvodu jsme stanovili rámcové podmínky používání našich stránek. Pro zachování naší vzájemné důvěry a vaši ochranu vás chceme požádat o jejich dodržování.

1. Osobní údaje

Odpovědi na otázky týkající se ochrany osobních údajů naleznete v části Ochrana osobních údajů na našem webu.

2. Obsah

Na webových stránkách www.tesa-tape.cz (dále jen „webové stránky“) jsou použity materiály, jako jsou obrázky, fotografie, grafika, loga, videa, filmy, zvukové soubory a text (dále jen „materiál“). Materiál je majetkem společnosti tesa tape s.r.o., IČ: 27112039, sídlem Praha 5, Walterovo náměstí 329/3 , PSČ 158 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka 97122 (dále jen jako "společnost tesa tape s.r.o.") (dále jen „tesa tape“), je chráněn ustanoveními autorského zákona, zákona o ochranných známkách a zákona o průmyslových vzorech a vychází z osobních práv existujících podle českého a mezinárodního práva.  Jakékoliv použití materiálu nad rámec ryze osobních účelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti tesa tape s.r.o. Totéž platí i pro jakékoliv změny materiálu, zejména překlady nebo jinou formu zpracování, a na předávání materiálu dalším osobám. 

Je-li na webových stránkách materiál výslovně poskytován ke stažení (například v části určené pro média), vztahují se na něj zvláštní podmínky pro použití, jež jsou na příslušném místě podrobně popsány.

3. Omezení odpovědnosti

Pokud si uživatel materiál stáhne nebo jej použije v jakékoliv jiné formě, činí tak na své vlastní riziko. Společnost tesa tape nebude odpovědná za jakékoliv ztráty, které uživateli v této souvislosti vzniknou, zejména pokud se týče dat, hardware nebo software. Odpovědnost za úmyslné jednání či hrubou nedbalost nebude tímto dotčena. tesa tape nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv porušení práv třetích stran.

Informace obsažené na těchto webových stránkách byly sestaveny a zkontrolovány s řádnou péčí. Společnost tesa tape však nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za jejich přesnost, aktuálnost a úplnost. Tyto webové stránky jsou určeny pro poskytování obecných informací a žádným způsobem nenahrazují rady lékaře nebo specialisty.

 

4. Právní důsledky

tesa tape si vyhrazuje právo neoprávněné používání a jakékoliv porušení práv stíhat a vymáhat případné nároky, což platí zejména pro porušení osobních práv, ochranných známek, vzorů, autorských práv a dalších práv z duševního vlastnictví vyplývajících z občanského nebo trestního práva.

Neúčinnost jakéhokoliv ustanovení obsaženého v těchto všeobecných podmínkách používání nemá vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení všeobecných podmínek používání.

S ohledem na technické inovace a aktualizaci právních předpisů jsou tyto všeobecné podmínky používání průběžně revidovány. Poslední revize proběhla v lednu 2017. Pokud nás chcete informovat o jakémkoliv porušení práv na našich webových stránkách, kontaktujte nás prosím na adrese Praha 5, Pekařská 14, PSČ 15500, e-mailu: info.prague@tesa.com nebo tel.: +420 296 824 504.

 

 

Odpovědná firma: