Podmínky používání

Internet představuje mnoho různých příležitostí a uživatelských výhod, bohužel ale také přináší značná bezpečnostní a jiná rizika. Z toho důvodu jsme stanovili rámcové podmínky používání našich stránek. Pro zachování naší vzájemné důvěry a vaši ochranu vás chceme požádat o jejich dodržování.

Odpovědná firma: