Izolujte svůj dům a snižte náklady na vytápění

Energetická účinnost – odborník radí

Fyzik Joachim Zeller z německé inženýrské kanceláře ebök ve městě Tübingen pracuje na strategiích pro úsporu energie již více než 20 let. Prozradí vám, jak můžete malými opatřeními zvýšit svoji energetickou účinnost a snížit náklady na energii.

Právě včas, abyste snížili náklady na energii v zimě

Odborné rady, jak ušetřit energii

Odborné rady, jak ušetřit energii

Obecný trend zvyšování cen je nejvíce patrný na rostoucích nákladech na energii pro vytápění a ohřívání vody. V minulém roce se náklady na elektřinu, plyn, topný olej a jiná paliva zvýšily o téměř deset procent. Fyzik Joachim Zeller z německé inženýrské kanceláře ebök ve městě Tübingen pracuje na strategiích pro úsporu energie, především v soukromých domácnostech, již více než 20 let. Jako zkušený odborník pro tuto oblast ukazuje, kde se skrývají ti největší zloději energie a jaká opatření mohou spotřebitelé přijmout, aby snížili vlastní náklady.

Téměř polovina nákladů na energii v domácnostech připadá na vytápění. Kde bychom měli hledat ty největší žrouty energie?

Joachim Zeller: Abychom dosáhli optimální energetické účinnosti, nestačí eliminovat pouze jednoho zloděje energie. U starších budov bez rekonstrukce lze nalézt slabiny téměř na každém kroku. Velké tepelné ztráty nastávají například u všech vnějších částí budovy, tedy vnějších zdí, střechy, stropu sklepa a oken.

Jen okna samotná mohou být zodpovědná až za jednu čtvrtinu celkové spotřeby energie. Proč?

Joachim Zeller: Starší okna, zejména ty s jednoduchým zasklením, mají velmi špatnou tepelnou izolaci. Mezery okolo špatně těsnících oken jsou dalšími slabinami, které vedou k tepelným ztrátám způsobeným průvanem a tudíž k vyšším nákladům na energii.

Co bychom měli udělat, abychom při vytápění doslova nevyhazovali peníze z okna?

Joachim Zeller: V zásadě je rozumné zrenovovat dům tak, aby byl méně energeticky náročný. Plánování rekonstrukce by měla předcházet analýza domu z hlediska energetické spotřeby/ztrát kvalifikovaným odborníkem na energetiku. Jen to může být spolehlivým základem pro plánování dlouhodobých energetických úspor.

  

Ne každý má možnost okamžitě realizovat zásadní plán na úsporu energie. Jak účinná jsou prozatímní řešení, jako například těsnicí pásky pro okenní spoje?

Zalepením mezer předejdete studenému průvanu v zimě

Zalepením mezer předejdete studenému průvanu v zimě

Joachim Zeller: Studie o vzdušnosti těsnících pásek tesamoll® potvrzuje, že tato produktová řada disponuje velmi dobrou těsnicí schopností. Na základě toho jsme vypočítali výši energetické úspory, které lze dosáhnout pomocí okenní izolace různých šířek. Naše studie se zaměřila na rodinné a panelové domy postavené v šedesátých a sedmdesátých letech.

Jaké výsledky vyplývají z vaší studie?

Joachim Zeller: U všech studijních modelů s mezerou 2 mm nebo větší jsme při použití pásek tesamoll® zaznamenali pozitivní úsporný účinek již po jedné zimě. To znamená, že po uplynutí této doby již převyšují úspory kupní cenu pásek. U domů s větším počtem neutěsněných oken s větší šířkou mezery činila tato úspora až 20 procent nákladů na vytápění. Uveďme příklad: U 3mm mezer ušetříte během čtyř let s každou rolí zhruba 150 €. U širších mezer to může být ještě více.

Je toto řešení vhodné pouze pro nájemníky nebo také pro majitele činžovních a panelových domů?

Joachim Zeller: V dlouhodobém horizontu sázejí majitelé na renovaci svých budov – také kvůli energetické certifikaci, která platí od poloviny roku 2008. Vlastníkům bytů, kteří nemohou sami rozhodovat o výměně oken, jakož i majitelům domů, kteří se nemohou nebo nechtějí pouštět do stavebních prací, doporučujeme v zájmu minimalizace tepelných ztrát před nástupem zimy nainstalovat na okna těsnicí pásky.

Můžeme také udělat chybu při větrání? Tedy kromě samovolného úniku vzduchu mezerami...

Joachim Zeller: Důkladné větrání je velmi důležité, ať už ze zdravotních nebo energetických důvodů. To znamená, že četnost a intenzita větrání souvisí především s venkovní teplotou a vlhkostí vzduchu v místnosti. Obecně je pro měsíce od listopadu do března ideální krátké, intenzivní větrání po dobu 4 až 6 minut pokud možno každé 2 hodiny. Během letních měsíců by intenzita větrání měla být výrazně vyšší – alespoň půl hodiny při každém větrání.

Větrání můžeme snadno přehnat, ale také podcenit. Jaké jsou důsledky?

Joachim Zeller: Pokud větráte nedostatečně, riskujete, že bude v místnosti dusno a vyšší vlhkost, což může vést ke vzniku plísní. Zároveň byste měli větrat častěji, pokud máte na oknech nainstalované těsnicí lišty. Přesto však mírné větrání, na rozdíl od neutěsněných okenních spár, nevede k energetickým ztrátám.

Proč?

Joachim Zeller: Proudění vzduchu přes okenní spáry je dáno počasím. Čím větší vítr a chlad venku, tím více vzduchu se dostává do spár. Velmi rychle sice dojde k nutné eliminaci vlhkosti, vzduch však nadále proniká skrze spáry. Z hlediska energie by to mělo být přesně naopak: čím vyšší je venkovní teplota, tím intenzivnější by mělo být provětrání místnosti. Četnost a intenzitu větrání je nejlepší vzít do vlastních rukou.