Product- und Technology Development at tesa

Vývoj produktů a technologií

Fascinující svět technologie lepení

Někdy musí spojovat těžké komponenty po celá desetiletí. Jindy musí být odstranitelné bez zanechání stop. Některé jsou mnohem tenčí než lidský vlas. Jiné mohou sloužit jako tlumiče nárazů. V případě potřeby by měly vést elektřinu, nebo před ní chránit. K jejich úkolům patří také směrování světla a tepelná regulace. Lepicí pásky jsou dnes všestranně nadané a svou náročnou práci často dělají bez našeho vědomí. Jejich funkce jsou stejně různorodé a fascinující jako procesy, které se používají k jejich výrobě. Ponořte se do fascinujícího světa technologie lepení ve společnosti tesa

125 let úspěchů

Jako nadnárodní koncern má tesa 125 let zkušeností s vývojem a výrobou lepidel a technologií potahování. Poskytování inovativních produktů a služeb bylo odjakživa nedílnou součástí filozofie společnosti. V současnosti generuje společnost tesa více než 20 % svého obratu prodejem lepicích pásek, které jsou mladší než pět let. Inovace přitom mohou vznikat na zcela odlišných úrovních, například v rámci rozvoje vlastních technologií, optimalizace procesů, spolupráce s externími partnery nebo šetření zdrojů, jako jsou energie a suroviny – a především prostřednictvím mezinárodní sítě vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. 

Umění designu lepicích pásek

Stačí vzít lepicí hmotu, natřít ji na nosič, jako je fólie, tkanina nebo papír, a přidat krycí fólii. Hotovo! Výroba lepicí pásky se na první pohled jeví jako docela jednoduchý úkol. Věci, které vypadají jednoduše, však obvykle vyžadují hodně práce – a spoustu odborných znalostí. Sama skutečnost, že požadavky na lepicí pásky se mohou velmi lišit, je toho důkazem. Některé musí po celá desetiletí odolávat těm nejnáročnějším povětrnostním vlivům, například chladu, teplu, dešti a UV záření. U jiných pásek přebírá lepicí vrstva dokonce i další funkce, jako je absorpce otřesů nebo vedení elektřiny. Mimochodem, nejtenčí oboustranná lepicí páska tesa pro použití v chytrých telefonech má tloušťku pouze tři mikrometry – to je šestnáctkrát méně než lidský vlas! Naopak nejtlustší pěnové pásky tesa, které se používají například ve stavebnictví, mají tloušťku přes 5 000 mikrometrů, tedy pět milimetrů.

Ve své branži byla tesa vždy považována za společnost s rozsáhlými odbornými znalostmi v oblasti designu lepicích hmot a pásek. Jedná se především o know-how v oblasti polymerace, složení (sestavování směsí) a také modifikace stávajících lepicích systémů. Díky těmto klíčovým kompetencím jsme schopni zákazníkům z nejrůznějších průmyslových odvětví nabídnout široké produktové portfolio založené na různých technologických platformách.

3_Die-hohe-Kunst_bearb_V2

Budoucnost je vytištěna ve 3D

Vývoj a výroba inovativních lepicích pásek se neobejde bez fyziky, chemie, strojírenství – a kreativity. Lepidla jsou zpravidla založena buď na přírodním nebo syntetickém kaučuku, nebo na akrylátech. V minulosti se ve výrobním procesu používalo velké množství organických rozpouštědel. Dnes je možné tato rozpouštědla buď recyklovat, nebo – jako u extrudovaných lepidel – zcela nahradit. Jde o jeden ze způsobů, jak ušetřit zdroje a přispět k ochraně životního prostředí. Z hlediska technologického vývoje se společnost snaží včas identifikovat trendy a co nejrychleji je převádět na konkurenceschopné produkty. Například v čistých prostorech v továrně v Hamburku vyrábí tesa čiré samolepicí fólie pro použití v displejích chytrých telefonů a navigačních zařízení. Vzduch ve výrobních prostorách závodu je stokrát čistější než na vrcholu hory, takže na vysoce transparentních fóliích neulpívají prakticky žádné prachové částice. Další čistá místnost se v současnosti staví v továrně v čínském Su-čou. 

3D Print at tesa

Zajímavé vyhlídky přináší také oblast 3D tisku. V průmyslovém měřítku je dnes možné potáhnout nosič po celé délce vrstvou směsi, která má v každém bodě stejnou tloušťku. Co když ale lepené součásti mají různou výšku a hloubku, rohy a hrany? Pro podobné případy nabídne tesa v budoucnu přizpůsobená 3D lepicí řešení. Naši specialisté už na nich pracují... 

Spojovací technologie 21. století

Mnoho odborníků, například z Fraunhoferova institutu pro výrobní technologie a aplikovaný výzkum materiálů (IFAM), považuje lepicí pásky za spojovací technologii budoucnosti. Ve srovnání s jinými metodami, jako je svařování, nýtování a šroubování, nabízejí pásky řadu výhod. Například nepoškozují vysoce kvalitní povrchy a spojují materiály šetrným způsobem. Přitom platí, že čím větší je rozdíl mezi spojovanými materiály, tím lépe pásky fungují. Navíc zabírají málo místa, což je důležitý argument například v automobilovém průmyslu, kde se z hlediska e-mobility a dojezdu počítá každý gram.

                                         

Při optimalizaci výrobních procesů využívá společnost tesa mnohostranný přístup. Na jedné straně se závody na celém světě snaží neustále zlepšovat své procesy a systémy. Jejich vybavení je na nejvyšší úrovni. Celá řada účinných výrobních technologií se vyvíjí přímo ve společnosti tesa a používá výhradně v rámci koncernu. Aby to tak zůstalo, investuje tesa zhruba pět procent svých ročních tržeb do vývoje produktů a technologií. V centrále v Norderstedtu poblíž Hamburku disponuje společnost mimo jiné moderním technologickým centrem, které jí umožňuje provádět počáteční výrobní zkoušky, a dokonce vyrábět v malých sériích. Výroba odpovídá vysokým standardům, které musí splňovat dodavatelé pro automobilový průmysl (ISO/TS 16949).

The facination of bonding

Na druhou stranu se společnost tesa snaží pomocí inovativních lepicích pásek zefektivnit výrobní procesy zákazníků. Příkladem je spolupráce s výrobcem robotů, jejímž cílem je automatizace procesu zaslepování otvorů v karoseriích. Až dosud museli zaměstnanci v automobilovém průmyslu ručně zakrývat až 220 otvorů záslepkami nebo samolepicími výseky.   

Analýza polymerů (atomizace lepicích cementů)

Infračervená spektroskopie, mikropočítačová tomografie, rastrovací elektronová mikroskopie, reologie. S podobnými termíny a souvisejícím vybavením za miliony eur se obvykle setkáte spíše ve velkých univerzitních nemocnicích než ve společnosti, jako je tesa. Pokud však chcete podrobně porozumět lepidlům, splnit požadavky zákazníků nebo provádět inovace na základě nových poznatků, neobejdete se bez centrálního analytického oddělení s prvotřídními odborníky, metodami a vybavením.

                                         

Naši vývojáři jsou teoreticky schopni vyvinout více než milion různých lepicích hmot – od mírně lepivých po neodstranitelné, od pěnových po „tvrdé jako kámen“. Stačí upravit několik parametrů. V současné době se jich komerčně ve větším měřítku používá přibližně 250. Podívejme se však na aktuální příklad z analytické praxe. Zatímco v Evropě zákazníci oceňují typickou syntetickou vůni nového vozu, v jiných částech světa je tomu naopak. Například v Číně musí mít nová auta neutrální vůni. „Low Odor“ – tak se nazývá nový trend z Asie. Velká výzva pro výrobce chemických produktů, nikoliv však pro společnost tesa, která je díky svým odborníkům schopna tomuto požadavku vyhovět. Mimochodem, analytickému týmu z Norderstedtu se podařilo vyřešit i více než 2 500 let starou záhadu o biblické babylonské věži.

6_Foto_tesa_Pharma_bearb_V2

Řízení inovačních procesů

Sedíte v laboratoři před bublajícími látkami, když najednou přijde záblesk inspirace – počáteční jiskra tvořivosti. Nebo při neúspěšném experimentu nečekaně vznikne něco geniálního. Tak vypadá každodenní život vynálezců – alespoň ve filmech. Náhody sice existují, ale mají jen pramálo společného se systematickým řízením moderních inovačních procesů. Jak můžeme nalézt nové „inteligentní“ přístupy a vytvářet, shromažďovat, posuzovat a dále rozvíjet nápady, aby nakonec vznikl produkt, který je konkurenceschopný a významně se podílí na tvorbě hodnot? Abychom mohli odpovědět na tyto složité otázky, věnujeme se systematicky a úspěšně managementu inovací. Prostřednictvím agilních pracovních postupů a moderního řízení projektů zajišťujeme, že se zákazníkům ještě rychleji dostávají do rukou přesně ta řešení, která potřebují.

                                         

Kromě toho se společnost tesa stále více spoléhá na takzvané otevřené inovační platformy. Patří mezi ně „dodavatelé nápadů“ a kooperační partneři, kteří svými specifickými odbornými znalostmi významně přispívají k tomu, aby možnosti technologie lepidel byly i nadále takřka neomezené.

Sustainability Report

Sdílení poznatků

Více než 600 zaměstnanců společnosti tesa v Německu, Číně a USA – včetně mnoha chemiků, fyziků a techniků z různých oborů – si klade za cíl proměňovat nápady v nová produktová a systémová řešení a neustále vylepšovat stávající produkty. Průběžně také probíhají projekty s externími kooperačními partnery a renomovanými univerzitami, které již umožnily sepsání nejedné disertační práce. Častější využívání nových digitálních nástrojů a přeshraniční práce v agilních týmech podporují sdílení znalostí mezi odborníky ve vývojových centrech. Sortiment produktů se neustále rozrůstá a stále více progresivních průmyslových odvětví tak může samolepicí řešení tesa využít pro své vlastní účely. 

Zapojení zákazníků

Zákazníci jsou pro nás na prvním místě. Takové prohlášení činí mnoho společností, ale ve skupině tesa je blízkost k zákazníkům opravdu více než jen slogan. V centrech zákaznických řešení (Customer Solution Center – CSC) v Německu, Číně a USA si obchodní partneři mohou vyzkoušet nové lepicí pásky doslova „na vlastní kůži“. A to není vše. Zákazníci se také aktivně podílejí na dalším vývoji stávajících produktových řad a zapojují se do inovačních procesů. Při přímém osobním kontaktu mohou odborníci společnosti tesa z oddělení aplikační techniky a jejich protějšky na straně zákazníka rychle zjistit, jaké požadavky musí lepicí páska splňovat. Ve spolupráci s klíčovými mezinárodními zákazníky vznikají dokonce společné projektové týmy, které pracují na optimálním řešení – a často předvídají trendy nebo nastavují nové standardy. Společnost tesa také nedávno založila společnou laboratoř v Jižní Koreji. Ta v úzké spolupráci s divizí tesa Electronics a centrem zákaznických řešení v Číně nabízí služby místním zákazníkům a zároveň se zabývá vývojem inovativních funkčních lepicích pásek pro obchodní partnery z celého světa.      

NICHT AKTUELL Our Focus Our Customers

Příležitosti, které přináší digitalizace

Po celá desetiletí byl kufřík plný vzorků a různých brožur neodmyslitelným společníkem každého prodejce. Možnost vyzkoušet si lepicí pásky „na vlastní kůži“ má i dnes velkou hodnotu. Digitální nástroje a služby jsou však žádanější než kdy předtím. V rámci vývoje produktů a technologií umožňují snadné vyhodnocování aktuálních informací, například výsledků měření ze zkušebních postupů, přenos dat na vzdálenost tisíců kilometrů nebo rychlé poskytování relevantních čísel, údajů a faktů zákazníkům po celém světě. 

Společnost tesa již v rané fázi rozpoznala příležitosti, které s sebou přináší „průmysl 4.0“ a digitalizace. Spoléhá na harmonizované a inteligentní propojení systémů a procesů prostřednictvím nejnovějších komunikačních technologií. Digitální transformace umožňuje například dříve rozpoznat potřeby zákazníků, zvyšovat tempo inovací, lépe využívat stroje, optimalizovat tok zboží a celý dodavatelský řetězec, jednat ještě udržitelněji na všech úrovních a v neposlední řadě aktivněji a chytřeji zapojovat zákazníky do důležitých procesů. Například používání brýlí pro virtuální realitu (VR) už dnes zvyšuje úroveň služeb v nejrůznějších oblastech. V budoucnu bude ve společnosti tesa hrát důležitou roli také umělá inteligence (UI), mimo jiné při analýze dat a optimalizaci produktového designu. 

10_Inside-2_2019-(1)_bearb_V1

Udržitelné využívání zdrojů

Jedno se nedá popřít: tesa je a vždy bude chemickou společností. O to více si skupina tesa uvědomuje svou povinnost věnovat zvláštní pozornost udržitelnosti. A není to jen proto, že je toto téma stále důležitější pro zákazníky i širokou veřejnost. Společnost tesa vždy vyvíjela značné úsilí, aby například pomocí ekologických výrobních technologií snížila používání rozpouštědel nebo aby pomocí úsporných opatření trvale zredukovala svou uhlíkovou stopu. Mezi lety 2001 a 2019 tak společnost dokázala snížit své emise CO₂ a množství rozpouštědel na tunu konečného produktu téměř na polovinu. 

Hodnota emisí VOC se snížila dokonce o 92 %. Agenda udržitelného rozvoje společnosti se skládá ze tří hlavních oblastí. Zaprvé chce společnost tesa do roku 2025 zdvojnásobit podíl udržitelných produktů. V této souvislosti musí být stávající suroviny nahrazeny obnovitelnými nebo recyklovanými materiály, aniž by se tím změnily vlastnosti produktů. Zadruhé hodlá společnost tesa v budoucnu nakupovat elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů. A za třetí, celý dodavatelský řetězec má být ještě udržitelnější. Za tímto účelem vznikl zvláštní program pro hodnocení dodavatelů. Další informace o udržitelnosti najdete zde.

Welt-illustration_201027_V5