Správní a dozorčí rada

Členové správní rady nesou kolektivní odpovědnost za fungování společnosti. Mezi hlavní úkoly správní rady patří strategické řízení, přidělování zdrojů, vedení účetnictví a podávání výročních zpráv, řízení rizik a kontrolování podniku.

Jednatel společnosti tesa tape s.r.o.

Ing. Tomáš Kuška

HUB manager North

Dozorčí rada společnosti tesa SE

Dozorčí rada společnosti tesa SE se skládá z šesti členů, kteří jsou voleni přítomnými nebo zastoupenými akcionáři na každoroční valné hromadě. Členové dozorčí rady vykonávají svoji funkci po dobu pěti let. Po skončení svého funkčního období mohou být zvoleni znovu. Předsedu dozorčí rady volí členové rady.

Dr. Martin Stark
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Astrid Maria Hermann
Chief Financial Officer at Beiersdorf AG

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest GmbH & Co. KGaA
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH

Kirstin Weiland
Works Council Chairwoman tesa SE

Thomas Wulff
Works Council Chairman tesa Plant Hamburg