Technologie

Seznamte se s jedinečnou technologií tesa® Power.Kit

Zjistěte, proč je technologie tesa® Power.Kit univerzálním řešením pro montáž na stěnu v koupelně!

Z čeho se skládá tesa® Power.Kit:

Podívejme se podrobněji na tesa® Power.Kit. Jaké díly jsou součástí balení? Jak spolupracují na dosažení spolehlivého upevnění a snadného odstranění?

Adaptér

Adaptér se skládá z destičky ze slinovaného kovu s 95% podílem mědi, doplněného cínem a voskem. Destička je prodyšná a tak umožňuje krátkou dobu vytvrzování. Je též vybavena lepicím kroužkem, který tvoří rám pro lepidlo a umožňuje snadné předběžné upevnění. Adaptér se dodává s pevným kroužkem ze slitiny zamak, který zajišťuje snadné připevnění koupelnového doplňku.

Lepidlo

Základem lepidla tesa® Power.Kit je silanem modifikovaný polymer. Při chemickém tvrdnutí potřebuje vysoké množství vlhkosti, takže koupelna představuje ideální prostředí.

Power.kit technologie
Adaptér

Adaptér se skládá z destičky ze slinovaného kovu s 95% podílem mědi, doplněného cínem a voskem. Destička je prodyšná a tak umožňuje krátkou dobu vytvrzování. Je též vybavena lepicím kroužkem, který tvoří rám pro lepidlo a umožňuje snadné předběžné upevnění. Adaptér se dodává s pevným kroužkem ze slitiny zamak, který zajišťuje snadné připevnění koupelnového doplňku.

Lepidlo

Základem lepidla tesa® Power.Kit je silanem modifikovaný polymer. Při chemickém tvrdnutí potřebuje vysoké množství vlhkosti, takže koupelna představuje ideální prostředí.

FLEXIBILITA UNIVERZÁLNÍHO MONTÁŽNÍHO ŘEŠENÍ

Připevňujte předměty na libovolná místa s praktickou technologií tesa® Power.Kit. Podklad zůstane bez poskvrnky, protože tesa® Power.Kit nezanechává žádné stopy ani díry! Díky čisté montáži a odstraňování jsou rekonstrukce snazší než kdy dříve.

Doporučované povrchy:

cement
Cement

Vaše dekorativní nápady budou pevně držet na jakémkoli betonovém povrchu.

sklo
Sklo a akrylátové sklo

Všechny skleněné povrchy zůstanou po montáži předmětů s naším lepidlem bez poskvrnky.

dřevo
Dřevo a parkety

Při používání našich adhezivních produktů na dřevo není třeba klepat.

kámen
Drsný přírodní kámen

Lepidlo ze silanem modifikovaným polymerem rádo zateče do všech skulin, a pevně se tak na podkladu uchytí.

mramor
Mramor

Ani drsné či vroubkované kamenné povrchy nepředstavují pro sadu tesa® Power.Kit problém.

plasty
Plastové povrchy

Technologii tesa® Power.Kit je možné aplikovat na syntetické povrchy, kromě plastů na bázi polyetylenu, polypropylenu a PTFE.

kov
Kov

Kombinaci kovového podkladu a našeho lepicího řešení velmi doporučujeme – výsledky jsou pozoruhodné!

dlaždice
Dlaždice

Bingo! Sada tesa® Power.Kit vám pomůže zachovat keramické obklady vcelku a bez problémů upevnit předmět na zeď.

Nedoporučované povrchy:

tapeta
Tapety

Lepidlo se na tapetu přilepí s trvalou platností. Tapeta se však během lepení může oddělit od zdi.

omítka
Uvolněná omítka

tesa® Power.Kit se snadno přichytí na uvolněnou omítku. Naše technologie je však silnější než daný podklad a mohla by jej strhnout ze zdi.

pe_ptfe_pp
PE, PTFE, PP

Kombinací lepidla tesa® Power.Kit Glue a polyetylenu (PE), polypropylenu (PP) a polytetrafluoretylenu (PTFE) nevznikne stabilní spojení.

smalt
Emailový lak

Může se stát, že lak nebude dostatečně stabilní a ze stěny se po nanesení našeho lepidla odloupne.

Časté otázky:

Je možné pomocí technologie tesa® Power.Kit připevňovat i jiné předměty, než které jsou součástí balení?

Samozřejmě je možné použít technologii tesa® Power.Kit k upevnění různých předmětů, a proto také nabízíme lepicí šrouby tesa® jako součást našeho systému pro chytrou montáž tesa®. Jsou založené na technologii tesa® Power.Kit a poskytují vám příležitost podle libosti připevňovat předměty, jaké chcete. (Berte na vědomí maximální zatížitelnost a speciální instrukce.) Doplňky do koupelny tesa jsou adaptérům tesa® Power.Kit speciálně přizpůsobeny tak, aby adaptér nebyl vidět a tvořil s předmětem jeden celek. 

Je nutné povrch před nanesením lepidla očistit, a pokud ano, tak jakým způsobem?

Před nanesením technologie tesa® Power.Kit je nutné povrch očistit a připravit jej. K odstranění prachu či nečistot z povrchu použijte čistý měkký hadřík a čistý alkohol (70% alkoholový roztok isopropyl). Pokud je součástí balení zakoupeného výrobku do koupelny tesa® hadřík (např. u košíků a držáků sprchy), použijte jej k otření povrchu. Poté se přesvědčte, že je povrch čistý a suchý.  
V žádném případě nepoužívejte benzín nebo denaturovaný líh. Důležité: Izolační vrstvu na dlaždicích odpuzujících vodu nelze odstranit pomocí chemie. Pro správné fungování technologie tesa® Power.Kit na těchto površích většinou postačí, když necháte lepidlo schnout delší dobu (např. dvakrát déle).

Jak je možné, že technologie tesa® Power.Kit zvládne tak velkou zátěž, a přesto je možné ji snadno odstranit?

Náš lepicí systém zvládne velké zatížení, a přesto jej lze snadno odstranit. To proto, že je elastické jednosložkové lepidlo vysoce odolné trvalému napětí a příčné síle, která je na něj vyvíjena při běžném používání, např. mokrým ručníkem na věšáku. Lepidlo ale ztrácí sílu, je-li vystaveno rotačnímu pohybu, a tak je možné adaptér snadno odstranit. Po odstranění adaptéru lze zbytky lepidla snadno odstranit z hladkých povrchů pomocí keramické škrabky na varné desky nebo pomocí skleněné stěrky. Na odstranění lepidla z drsných povrchů se hodí menší množství prostředku na odstranění silikonu a hrubý kartáč.

Adaptér spadl ze stěny. Proč k tomu došlo?

Pokud adaptér tesa® Power.Kit spadne ze stěny, je to na základě našich zkušeností z jednoho z následujících pěti důvodů: 

1. Nedostatečná doba schnutí 

Pokud lepidlo nenecháte schnout po dobu 12 hodin (resp. 24 hodin u některých produktů), jak je uvedeno v pokynech, a namontujete předmět příliš brzy, lepidlo nebude ještě plně zaschlé. Na velmi drsných površích navíc může schnutí lepidla trvat ještě o něco déle. Pokud je následně adaptér vystavený velké zátěži, může se uvolnit a spadnout. 

2. Izolační vrstva na podkladu 

Před nanášením je nutné se řídit pokyny k vyčištění podkladu. Neměli byste používat běžné čisticí prostředky do domácnosti, protože obvykle obsahují složky, které odpuzují vodu či rozpouštějí mastnotu. Tyto složky brání pevnému přilnutí.

3. Nevhodný podklad 

Ačkoli je technologie tesa® Power.Kit vhodná pro všechny pevné a stabilní povrchy, existují určité plasty, ke kterým určitě nepřilne. Mezi ně patří hlavně polyetylen (PE), polypropylen (PP) a polytetrafluoretylen (PTFE). Dále nedoporučujeme uvolněnou omítku, tapety či natírané povrchy a textil, které neposkytují dostatečnou stálost. 

4. Dutiny ve vrstvě lepidla

Po nanesení lepidla do adaptéru jej znovu netiskněte, protože by to mohlo vést k vytvoření bublin a snížení stability systému. Přilnavost technologie tesa® Power.Kit se tím nezvýší.

5. Nesprávné nanesení lepidla

Podobný problém nastane, pokud prostor na lepidlo zcela nenaplníte. Držte se proto správného postupu nanášení: Po vyčištění podkladu sloupněte z adaptéru ochrannou fólii a umístěte jej na zvolené místo. Otevřete tubu pomocí přiloženého červeného nástroje a plňte lepidlo větším otvorem v adaptéru, dokud se neobjeví v menším otvoru naproti. Na adaptér netlačte a nechte jej dostatečně dlouho schnout podle pokynů.

Je možné adaptér použít opakovaně?

Ne, adaptér není možné použít opakovaně. I kdyby se vám podařilo adaptér bez poškození odstranit, nebude možné z něj odstranit veškeré stopy po lepidle. Použitý adaptér tak již nebude prodyšný, přičemž právě díky reakci lepidla se vzdušnou vlhkostí je dosaženo tak pevného přilepení. To je jeden z důvodů, proč je adaptér a lepidlo dostupné pouze společně v lepicí sadě tesa® Power.Kit.

Jaká je trvanlivost lepidla?

Na každé tubě je uvedeno datum konce trvanlivosti. Najdete jej vytlačené ve skladu tuby ve formátu DDMMRR. Po otevření tuby je nutné montáž co nejrychleji dokončit a obsah tuby spotřebovat. Lepidlo při styku se vzdušnou vlhkostí rychle tvrdne. 

Obsahuje lepidlo formaldehyd?

Ne. Naše jednosložkové lepidlo zajišťuje trvalou přilnavost bez použití formaldehydu.

Jak mám lepidlo likvidovat?

Menší množství zatvrdlého nebo suchého lepidla je možné likvidovat s domovním odpadem. To samé platí pro odstraněný adaptér.

Je lepidlo toxické?

Ne, lepidlo není toxické, ale přesto byste se měli vyvarovat jeho kontaktu s obličejem. Pokud však dojde ke kontaktu lepidla s pokožkou, není to důvod k obavám – stačí kůži omýt vodou a mýdlem. Pokud se vám lepidlo dostane do očí, vyplachujte je po několik minut vodou (víčko nechte otevřené) a pro jistotu vyhledejte lékaře. V případě pozření ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Mohu si lepidlo koupit samostatně?

Lepidlo tesa® Power.Kit nenabízíme samostatně. Není určeno k jinému použití v domácnosti. Bylo vyvinuto speciálně pro naši technologii tesa® Power.Kit. Adaptér umožňuje přívod dostatečného množství vzduchu, který zajišťuje zaschnutí lepidla během 12 hodin (resp. 24 hodin u některých produktů). Pokud však potřebujete další tubu s lepidlem, obraťte se na svého místního prodejce nebo nám zašlete stručný e-mail s vaší poštovní adresou, typem produktu a požadovaným počtem tub a my vám rychle a zdarma zašleme náhradní tuby s lepidlem. Omlouváme se za jakékoli nepříjemnosti s tím spojené. 

Jak poznám, který náhradní díl tesa® pasuje k mému doplňku do koupelny tesa®?

K našim koupelnovým doplňkům tesa® nabízíme velké množství náhradních dílů. Chcete-li zjistit, jestli pro váš doplněk existuje příslušný náhradní díl, nahlédněte do podrobného seznamu náhradních dílů (např. WC štětky, nádoby k dávkovačům mýdla) ve formátu PDF na naší webové stránce.

Může lepidlo povrch poškodit?

Ne. Nevíme o žádném stabilním materiálu, který by lepidlo tesa® Power.Kit svými chemickými vlastnostmi narušilo. Nicméně s ohledem na veliké množství potenciálních povrchů nemůžeme zaručit, že bude možné v každém případě lepidlo beze zbytku odstranit. Z toho důvodu uživatelům doporučujeme, aby před aplikací provedli test, zejména u porézních materiálů. Při odstraňování roztoku či lepidla z porézních či měkkých povrchů je třeba postupovat obzvláště opatrně, aby nedošlo k poškození podkladu. Na skleněné či hladké obklady se hodí skleněná škrabka, zatímco na choulostivé povrchy, jako je dřevo či laminát, je vhodnější plastová stěrka. 

Na jaké povrchy je technologie tesa® POWER.KIT vhodná?

Vhodné jsou všechny pevné či stabilní povrchy, ať již hladké či drsné. Technologie tesa® Power.Kit se hodí zejména na kvalitní materiály, jako je (přírodní) kámen, keramika (dlaždice), sklo, beton, kov, rovné dřevo a mnoho druhů plastů, tedy materiály, které si nechcete zničit vrtáním. Naopak nedoporučujeme uvolněnou omítku, tapety, lakované nebo potažené povrchy či textil, a to kvůli nedostatečné stabilitě. Adheze též není možné dosáhnout s polyetylenem (PE), polypropylenem (PP) a polytetrafluorethylenem (PTFE). Upozorňujeme, že ačkoli se snažíme zde uvést co nejvíce povrchů a povrchových úprav, není tento seznam vyčerpávající, a je zodpovědností každého uživatele, aby před aplikací na jiný povrch provedl zkoušku.

Funguje technologie tesa® Power.Kit i na drsném povrchu?

Pokud je povrch pevný či stabilní, nemá jeho hrubost na přilnavost lepidla tesa® Power.Kit vliv. Povrch však musí být rovný, aby lepidlo zpod kruhového adaptéru neunikalo. Na mírně drsném povrchu bude lepidlo fungovat naopak lépe. Pokud budete lepidlo nanášet na drsný povrch, ujistěte se, že nerovnosti nepřesahují 4 mm a že necháte lepidlo schnout o 12 hodin déle na každý milimetr odchylky povrchu.