Kolegové při diskuzi

Vaše kariéra ve společnosti tesa

Pevné odhodlání být pro naše zákazníky spolehlivým partnerem s námi sdílí již více než 4 100 zaměstnanců na celém světě. Společně s nimi usilovně pracujeme na vývoji a distribuci technických lepicích pásek a systémových řešení pro průmysl a obchod, kancelář i domácnost. Naši zaměstnanci se vyznačují vášnivým přístupem k práci, profesionalitou a touhou dosáhnout vytyčených cílů. Tato mimořádná úroveň angažovanosti je společná pro všechny divize a oddělení napříč celou skupinou tesa a je základem našeho hospodářského úspěchu.Další informace o kariérních příležitostech u nás