Spotřebiče – montáž displejů

Montáž displejů

Aplikace displejů předem opatřených oboustrannou páskou je účinná a čistá.

Při montáži displejů je velmi důležitá čistota a přesnost. Díky tomu, že jsou displeje před použitím vybaveny oboustrannou páskou, může být aplikace provedena čistěji a účinněji.

Páska použitá pro tuto aplikaci by měla mít vysokou přilnavost k plastu a flexibilní podklad. Navíc by měla být snadno vysekávatelná.

Produkty