Udržitelnost

Výrobky tesa spojují to, co patří k sobě. Totéž platí pro naši agendu udržitelného rozvoje, která je nedílnou součástí naší obchodní strategie.

Pro životní prostředí, zákazníky a společnost

Naše strategie pro budoucnost

Klimatická krize a další problémy životního prostředí jsou obrovskou výzvou nejen pro společnost tesa, ale i společnost jako celek. A čas se krátí. Pokud chceme změnit budoucnost, musí přiložit ruku k dílu celá řada aktérů. I společnost tesa musí přispět svým dílem. Jsme přesvědčeni, že udržitelnost není jen trendem, ale naopak nejdůležitějším tématem naší doby. Právě proto je udržitelný růst klíčovým prvkem naší firemní strategie. Naše agenda udržitelného rozvoje jasně definuje, jak sladit naše tři pilíře: životní prostředí, zákazníky a společnost. Od roku 2020 platí v celé společnosti a slouží jako vodítko pro všechna naše strategická rozhodnutí.

Naše agenda

Nová agenda udržitelného rozvoje společnosti tesa zahrnuje sedm klíčových oblastí – od cirkulární a klimaticky neutrální ekonomiky až po podporu mladých talentů. Tyto cíle spadají do tří zastřešujících kategorií, které jsme vytvořili za účelem posílení naší konkurenceschopnosti. Těmto kategoriím budeme i do budoucna věnovat patřičnou pozornost. V současné době již máme ambiciózní cíle a plánujeme další integraci. Jako signatář iniciativy Global Compact Organizace spojených národů jsme se zavázali dodržovat jejích deset principů a přispíváme tak k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN.

For Our Environment
Životní prostředí

Neustále snižujeme naši ekologickou stopu v průběhu celého životního cyklu produktu. Přispíváme tak k ochraně klimatu, cirkulární ekonomice a odpovědnému využívání zdrojů.

Our Focus Our Customers
Zákazníci

Výroba bezpečných produktů s dlouhou životností je součástí naší odpovědnosti. Neustále rozšiřujeme naši nabídku udržitelných produktů a pomáháme tak zákazníkům dosáhnout jejich vlastních cílů udržitelnosti.

For Employees and Society
Společnost

Férové pracovní podmínky zajišťují, že naši zaměstnanci zůstávají zdraví, spokojení a motivovaní – ať už pracují přímo pro společnost nebo jsou zaměstnáni v hodnotovém řetězci. V rámci naší společenské angažovanosti také podporujeme novou generaci talentovaných odborníků.

Fakta a čísla

100 %
elektřiny pochází z obnovitelných zdrojů*
*elektřina zakoupená na celém světě do konce roku 2020
48%
snížení emisí CO2 v oblasti energií*
*mezi lety 2001 až 2019 na tunu konečného produktu
5 mil. €
darovala společnost tesa organizacím v boji proti koronaviru*
*rok 2020
~100
nových druhů lepicích pásek každý rok, mnoho z nich patentovaných
125 let
zkušeností s inovativními produkty
Zpráva o udržitelnosti
Zpráva o udržitelnosti

Hledáte více informací o udržitelnosti ve společnosti tesa? Klikněte na následující odkaz a přečtěte si naši aktuální zprávu o udržitelnosti. Popisuje výkonnost a úspěchy společnosti, jakož i výzvy, kterým čelila v aktuálním fiskálním roce.

Our Strategy for the Future
Strategie
Větší udržitelnost, více inovací
Číst dále
Our Focus Our Customers
Zákazníci
Zákazníci ve středu pozornosti
Číst dále
For Our Environment
Životní prostředí
Chráníme životní prostředí
Číst dále
For Employees and Society
Společnost
Pro dobro zaměstnanců a společnosti
Číst dále
Zpráva o udržitelnosti
Zpráva o udržitelnosti
Přečtete si naši zprávu o udržitelnosti 2019
Číst dále