Pro udržitelnou budoucnost

Držíme svět pohromadě – pro udržitelnou budoucnost

Chceme využít všech našich odborných znalostí a odhodlání k vývoji udržitelnějších produktů a řešení lepení.

Jako přední poskytovatel řešení lepení pro domácnost, kancelář a průmysl je společnost tesa již 125 let synonymem pro inovace a vysoce kvalitní produkty.

Svou sociální a environmentální odpovědnost jsme vždy brali velmi vážně. Udržitelnost je jedním z klíčových strategických cílů společnosti tesa již řadu let. Jsme odhodláni plnit cíle stanovené Organizací spojených národů a připojili jsme se k iniciativě Business Ambition for 1.5 °C v rámci skupiny Beiersdorf.

Aktuální ikona

Společnost tesa se angažuje v oblasti udržitelnosti již mnoho let

  • 2000 Neustálé zlepšování environmentální výkonnosti
  • 2006 Podpis iniciativy OSN Global Compact
  • 2010 Uvedení sortimentu tesa® EcoLogo na trh
  • 2020 Zavedení programu udržitelnosti
  • 2021 Ustanovení oddělení pro udržitelnost a funkce vrchního ředitele pro udržitelnost
  • 2022 Aktualizace strategie udržitelnosti s vysokými ambicemi

Přebírání větší odpovědnosti za svět kolem nás je stále důležitější – pro nás jako společnost, pro naše zaměstnance i pro naše obchodní partnery a zákazníky.

To je důvod, proč usilujeme o to, aby udržitelnost byla ve společnosti tesa prioritou, a pustili jsme se do této zásadní transformace našeho podnikání výrazně rychleji a naléhavěji, než jsme původně předpokládali. Naším úkolem je rychle omezit emise, zlepšit udržitelnost našich produktů a obalů a zajistit odpovědné nákupy. 

Tím, že se zaměříme na technické inovace, upínáme pozornost nejen na snížení naší ekologické stopy, ale také na dosažení udržitelného růstu společnosti tesa.

Udržitelnost získává v naší společnosti nový význam.

Dr. Norman Goldberg

Generální ředitel tesa SE

Dr. Norman Goldberg
Náš postoj a náš program

Náš postoj a náš program

Držíme svět pohromadě – pro udržitelnou budoucnost

Naše jednání z pohledu společnosti v oblasti chemického průmyslu určuje holistický a vědecký přístup, který je pro nás samozřejmostí. Společnost tesa zaměstnává více než pět set vědců, inženýrů a vývojářů produktů po celém světě, kteří pracují na inovativních produktech a procesech.

Global Compact a Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů

Společnost tesa je členem iniciativy Global Compact Organizace spojených národů od roku 2006. Naše členství podtrhuje náš závazek dodržovat při našich obchodních aktivitách mezinárodně uznávané sociální a ekologické standardy. Deset zásad iniciativy Global Compact v oblastech lidských práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a boje proti korupci tvoří zastřešující měřítka pro naše jednání. Naše výroční zpráva o udržitelnosti poskytuje informace o pokrocích, kterých jsme dosáhli (oznámení o pokrocích, COP).

„Udržitelnost by vždy měla být jádrem budoucích inovací.“

Dr-Roeber-Portrait

Rozhovor poskytl Dr. Stefan Röber

Dr. Stefan Röber je od 1. dubna 2021 vrchním ředitelem pro udržitelnost ve společnosti tesa. Je držitelem doktorátu z fyziky, 14 let řídí vývoj produktů a technologií a ve společnosti působí 27 let.