Our Commitment to Sustainability

Udržitelnost

Výrobky tesa spojují to, co patří k sobě. Totéž platí pro naši agendu udržitelného rozvoje, která je nedílnou součástí naší obchodní strategie.

Pro životní prostředí, zákazníky a společnost

Naše strategie pro budoucnost

Klimatická krize a další problémy životního prostředí jsou obrovskou výzvou nejen pro společnost tesa, ale i společnost jako celek. A čas se krátí. Pokud chceme změnit budoucnost, musí přiložit ruku k dílu celá řada aktérů. I společnost tesa musí přispět svým dílem. Jsme přesvědčeni, že udržitelnost není jen trendem, ale naopak nejdůležitějším tématem naší doby. Právě proto je udržitelný růst klíčovým prvkem naší firemní strategie. Naše agenda udržitelného rozvoje jasně definuje, jak sladit naše tři pilíře: životní prostředí, zákazníky a společnost. Od roku 2020 platí v celé společnosti a slouží jako vodítko pro všechna naše strategická rozhodnutí.

Naše agenda

Nová agenda udržitelného rozvoje společnosti tesa zahrnuje sedm klíčových oblastí – od cirkulární a klimaticky neutrální ekonomiky až po podporu mladých talentů. Tyto cíle spadají do tří zastřešujících kategorií, které jsme vytvořili za účelem posílení naší konkurenceschopnosti. Těmto kategoriím budeme i do budoucna věnovat patřičnou pozornost. V současné době již máme ambiciózní cíle a plánujeme další integraci. Jako signatář iniciativy Global Compact Organizace spojených národů jsme se zavázali dodržovat jejích deset principů a přispíváme tak k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN.

For Our Environment
Životní prostředí

Neustále snižujeme naši ekologickou stopu v průběhu celého životního cyklu produktu. Přispíváme tak k ochraně klimatu, cirkulární ekonomice a odpovědnému využívání zdrojů.

Our Focus Our Customers
Zákazníci

Výroba bezpečných produktů s dlouhou životností je součástí naší odpovědnosti. Neustále rozšiřujeme naši nabídku udržitelných produktů a pomáháme tak zákazníkům dosáhnout jejich vlastních cílů udržitelnosti.

For Employees and Society
Společnost

Férové pracovní podmínky zajišťují, že naši zaměstnanci zůstávají zdraví, spokojení a motivovaní – ať už pracují přímo pro společnost nebo jsou zaměstnáni v hodnotovém řetězci. V rámci naší společenské angažovanosti také podporujeme novou generaci talentovaných odborníků.

Zpráva o udržitelnosti
Zpráva o udržitelnosti

Hledáte více informací o udržitelnosti ve společnosti tesa? Klikněte na následující odkaz a přečtěte si naši aktuální zprávu o udržitelnosti. Popisuje výkonnost a úspěchy společnosti, jakož i výzvy, kterým čelila v aktuálním fiskálním roce.