Připevňování FPC

Fixace ohebných plošných spojů (FPC)

Plochý vodič se k ohebnému plošnému spoji upevňuje netkanými páskami.