Naše směrnice a normy

Naše směrnice a normy

Řídíme se mezinárodními normami

Náš závazek k udržitelnosti je již mnoho let jedním z klíčových prvků firemních aktivit společnosti tesa, a proto v celé skupině přijímáme naše interní normy, jako je Kodex chování společnosti tesa a naše směrnice týkající se životního prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Prostřednictvím našeho Kodexu chování pro dodavatele také zavazujeme naše klíčové obchodní partnery a dodavatele k dodržování našich standardů udržitelnosti. Mezinárodní normy, jako je iniciativa OSN Global Compact a Udržitelný rozvoj, slouží jako hlavní zásady pro utváření našich aktivit v oblasti udržitelnosti.

Zásady iniciativy Global Compact a Cíle udržitelného rozvoje

E_SDG_logo_without_UN_emblem_square_RGB-1024x606

Členy iniciativy Organizace spojených národů Global Compact jsme od roku 2006. Naše členství podtrhuje náš závazek dodržovat při našich obchodních aktivitách mezinárodně uznávané sociální a ekologické standardy. Deset zásad iniciativy Global Compact v oblastech lidských práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a boje proti korupci tvoří zastřešující měřítka pro naše jednání. Naše výroční zpráva o udržitelnosti poskytuje informace o pokrocích, kterých jsme dosáhli (oznámení o pokrocích, COP).

Přispíváme také k dosažení 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů, které tvoří jádro Agendy OSN 2030, globálního akčního plánu pro udržitelný rozvoj. Tyto cíle představují důležitý orientační rámec pro naši práci na udržitelnosti, protože jako nadnárodní společnost a člen podnikatelské komunity a společnosti považujeme pomoc při dosahování Cílů udržitelného rozvoje za svou odpovědnost.