Řešení pásek tesa pro obnovitelné energie

Obnovitelné energie

Aktivně podporujeme odvětví obnovitelných energií.

Naši odborníci v oblasti prodeje, inženýrství, výzkumu a vývoje poskytují svá ověřená řešení průmyslovým odvětvím na celém světě. Využijte našich odborných znalostí a dosáhněte svých cílů.

Technologie a trendy

Solární panel.

Od silikonu po pásku – změna v myšlení výrobců solárních panelů

Snaha o optimalizaci procesů a produktů přivedla jistou švédskou firmu ke společnosti tesa a ACXplus a zároveň předznamenala posun od tekutých lepidel k oboustranným lepicím páskám.

Číst dále