Montáž přípojnice

Montáž a izolace přípojnice

Naše tenké oboustranné pásky jsou ideální pro optimalizovanou montáž a izolaci přípojnic v ručních i automatizovaných procesech.

Montáž přípojnice

Zejména u tenkovrstvých fotovoltaických modulů je přípojnice vedena přímo přes oblast aktivních buněk. Naše oboustranné dielektrické pásky s PET podkladem mají na starost dvojí funkci: fixaci pásu k pokrývanému sklu a izolaci. Tím se zvyšuje efektivita a kvalita výroby.

Vlastnosti produktu:

  • Velmi tenké výrobky
  • Vysoká dielektrická pevnost
  • Teplotní odolnost do 200 °C
  • Malé množství prchavých složek