Montáž ochranných nárazových lišt

Montáž ochranných nárazových lišt

Plastové nebo kovové lišty lze připevnit ke kovovému plášti spotřebiče bez použití nýtů a šroubů, bez nutnosti vytvrzování a rizika pokapání tekutým lepidlem.

Plastové nebo kovové lišty, jako například ochranné nárazové lišty, lze připevnit ke kovovému plášti spotřebiče pomocí oboustranné pásky. Vyhnete se tak použití šroubů a nýtů. Kromě toho předejdete riziku pokapání a dlouhému vytvrzování, jak tomu bývá u tekutých lepidel. Použití oboustranné pásky je mimořádně čistý a účinný aplikační proces.

Použité pásky by z designových důvodů měly být tmavě černé s viskoelastickým akrylátovým jádrem. Mimoto by se měly vyznačovat dobrými tlumicími vlastnostmi a měly by být vysoce přilnavé ke sklu a hliníku.

Produkty