Montáž tiskových forem pomocí pěnových pásek tesa Softprint®

Pěnové pásky pro montáž tiskových forem

Pásky pro montáž tiskových forem tesa Softprint® s vysoce kvalitním pěnovým nosičem splňují nejvyšší nároky flexografického tisku.

Matice tesa Softprint®

Matice tesa Softprint®

Matice tesa Softprint®

Rostoucí nároky na kvalitu tisku a vysokou efektivitu procesu si žádají speciálně modifikované pásky pro montáž tiskových forem.
Náš sortiment tesa Softprint® zahrnuje zvláštní produktové řady pro flexotisk, které zaručeně vyhoví všem požadavkům.
V závislosti na vašich požadavcích vám naše produktová matice pomůže nalézt vhodnou produktovou řadu z našeho sortimentu tesa Softprint® pro montáž tiskových forem.

Pěnové pásky pro montáž tiskových forem se tradičně dělí do dvou kategorií podle tloušťky: 380 μm / 15 mil pro potisk štítků (úzká dráha) a 500 μm / 20 mil pro potisk flexibilních obalů (široká dráha). V současnosti však sami zákazníci rozhodují o tom, která z těchto kategorií jim nabídne ty největší výhody.

Náš sortiment tesa Softprint® nabízí obě varianty při zachování stejně vysoké úrovně kvality tisku i lepicích vlastností.

Technologie a trendy