Použití pásky tesa ACXplus

Lepicí pásky pro vysokovýkonné lepení

tesa® ACXplus je výkonná páska s akrylátovým jádrem pro trvalé lepení a montáž v interiéru i exteriéru. Tato pevně lepicí páska vám nabízí nové rozměry pro esteticky příjemné, pevné, rychlé a konstrukční upevňování.

Co je tesa® ACXplus?

Vysoká lepivost pásky tesa®ACXplus je založena na její viskoelasticitě: ta vede k elastickým a viskózním charakteristikám zajišťujícím vnitřní pevnost a zároveň oslabování mechanického namáhání.

Vysoká lepivost pásky tesa®ACXplus je založena na její viskoelasticitě: ta vede k elastickým a viskózním charakteristikám zajišťujícím vnitřní pevnost a zároveň oslabování mechanického namáhání.

Konstrukční lepení je klíčový prvek každého průmyslu a může přinášet velké výzvy. Pro mnoho aplikací se používají špičkové materiály, které mají speciální struktury a vlastnosti, jež je nutno udržovat. Často je třeba slepit nestejné materiály – například hliník a ocel, ocel a sklo, dekorativní sklo a vláknové kompozity atd. Tradiční mechanické upevňovací prvky jako nýty, sváry, šrouby nebo tekuté lepidlo nemusí být pro tyto materiály vhodné nebo je mohou dokonce poškodit.
A právě tehdy přicházejí ke slovu naše výkonné lepicí pásky: tesa®ACXplus – akrylátová pěnová páska s mimořádnými lepicími schopnostmi.
Řešení pro lepení tesa® ACXplus dokážou hravě překonat konvenční metody upevňování díky optimalizaci výrobních procesů našich zákazníků a kvality a estetiky jejich výrobků.

Silně lepivé: pro výkonné trvalé konstrukční lepení – i na materiály s různými povrchovými charakteristikami

Pásky tesa®ACXplus pro výkonné trvalé konstrukční lepení – i na materiály s různými povrchovými charakteristikami

Pásky tesa®ACXplus pro výkonné trvalé konstrukční lepení – i na materiály s různými povrchovými charakteristikami

Pásky tesa® ACXplus se vyznačují svou silnou přilnavostí. Zatížením, jako například větru, sněhu a trvalému zatížení přilepených součástí, se páska tesa® ACXplus dokáže bez problémů přizpůsobit.
tesa® ACXplus je vysoce účinná na materiálech s různými povrchovými charakteristikami, neboť použitý akrylátový lepicí systém umožňuje optimální smáčení a chemicky se přizpůsobuje lepeným povrchům.Navíc lze upravit tloušťku pásky za účelem kompenzace hrubých a nerovných povrchů. Výsledkem je trvalý kontakt a úplné utěsnění lepených podkladů. To vede k vysoké dlouhodobé pevnosti spoje.

Rozptýlení napětí – díky viskoelastickému chování pásek tesa®ACXplus

Páska tesa® ACXplus disponuje vynikající schopností kompenzace statické, dynamické i teplotní zátěže až po dobu životnosti komponenty

Páska tesa® ACXplus disponuje vynikající schopností kompenzace statické, dynamické i teplotní zátěže až po dobu životnosti komponenty

Hliník a ocel, ocel a sklo, dekorativní sklo a vláknová kompozita – různé materiály vykazují různá prodloužení při změnách teploty. Během životnosti komponenty působí na konstrukční spoj statické a dynamické síly. Vznikají mechanická napětí, která je nutno rozložit. Pásky tesa® ACXplus jsou pro tento úkol jako stvořené. Vysoká výkonnost akrylátových pěnových pásek tesa®ACXplus je založena na speciální vlastnosti: viskoelasticitě. Viskoelasticita popisuje výkonnost materiálu, která je definována elastickou i viskózní charakteristikou.
Elastické direkční síly zajišťují vnitřní pevnost, zatímco viskózní chování materiálu vede k oslabování mechanického namáhání. tesa® ACXplus využívá speciální akrylátový lepicí systém, který vynikajícím způsobem kombinuje oba účinky.
Díky viskoelastickému chování pásek tesa® ACXplus lze optimálně rozložit vzniklé napětí a zároveň je zajištěno pevné přilepení. Přizpůsobení se extrémním změnám teploty je zajištěno i u lepených podkladů s různými charakteristikami prodloužení.

Teplotní a povětrnostní odolnost – i při nepříznivých povětrnostních podmínkách

Vysoký stupeň odolnosti vůči oxidaci je založen na plně nasyceném uhlíkovém řetězci, který je základem akrylátů použitých v páskách tesa®ACXplus. Speciální vytvrzovací chemikálie vytváří vynikající teplotně odolnou mřížku.

Vysoký stupeň odolnosti vůči oxidaci je založen na plně nasyceném uhlíkovém řetězci, který je základem akrylátů použitých v páskách tesa®ACXplus. Speciální vytvrzovací chemikálie vytváří vynikající teplotně odolnou mřížku

Finsko, nebo Arizona, uvnitř, či venku – konstrukční spoje se nachází všude. Konstrukční spoj musí odolávat mnoha vnějším vlivům, od různých povětrnostních podmínek, jako jsou déšť, sníh, pronikání UV záření a vlhkost, až po velmi nízké a vysoké teploty.
Pokud jsou materiály spojeny tradičními mechanickými upevňovacími prvky jako šrouby a nýty, mohou být náchylné ke korozi, což vede k poškozením a nákladným opravám. 
Akrylátové pěnové pásky tesa® ACXplus nabízejí vysokou odolnost vůči teplotám a různým povětrnostním podmínkám. Hlavním důvodem je odolnost plně nasyceného uhlíkového řetězce vůči oxidaci, která je základem akrylátů použitých v páskách tesa®ACXplus. Speciální vytvrzovací chemikálie navíc vytváří vynikající strukturu odolnou teplotě.
Výsledkem je vynikající lepený spoj, který vykazuje výtečnou odolnost vůči teplotám, počasí, UV záření a chemickým vlivům.

Produktové řady tesa®ACXplus se specifickou dodatečnou pevností

tesa® ACXplus 704x
šedá/bílá
tesa ®ACXplus 705x
vysoká transparentnost
tesa® ACXplus 706x
vysoká přilnavost 
tesa® ACXplus 707x
vysoká odolnost
tesa® ACXplus 709x
LSE Performer
Popis

Řada tesa® ACXplus s výtečnou přilnavostí na širokou škálu povrchů dostupná v šedé a bílé barvě.

Ultra transparentní
Produktová řada tesa® ACXplus, která vytváří neviditelný lepený spoj na mnoha různých podkladech jako sklo, polykarbonát, hliník a mnoho dalších.

Řada tesa® ACXplus s výtečnou okamžitou přilnavostí i na podklady s nižší povrchovou energií, jako je mnoho plastových materiálů a materiálů s práškovým nástřikem.

Řada tesa® ACXplus s nejvyšší dlouhodobou odolností vůči extrémním teplotám, včetně vynikající odolnosti vůči šoku (až do −40 °C) ve studených prostředích.

Řada tesa® ACXplus pro pevné spoje na podklady s nízkou povrchovou energií (bez nutnosti použití prostředku na podporu adheze) a pro zpracování pásky v nevytápěných výrobních halách s teplotami až do 0 °C.
Dostupnost
krycí vrstvy
PV26: Krycí vrstva z bílého papíru PV32: Krycí vrstva z bílého papíru PV22: Krycí vrstva z bílého papíru PV22: Krycí vrstva z bílého papíru PV22: Krycí vrstva z bílého papíru
PV28: Krycí vrstva z modré fólie PV28: Krycí vrstva z modré fólie PV24: Krycí vrstva z modré fólie PV24: Krycí vrstva z modré fólie PV24: Krycí vrstva z modré fólie
Barva Šedá nebo bílá Průhledná Sytě černá Sytě černá Sytě černá
Teplotní odolnost krátkodobá/dlouhodobá 200 °C / 120 °C 200 °C / 100°C 170°C / 70°C 220°C / 120°C 100°C / 80°C

Vysoká lepivost akrylátové pěnové pásky tesa® ACXplus je založena na její viskoelasticitě: ta vede k elastickým a viskózním charakteristikám zajišťujícím vnitřní pevnost a zároveň oslabování mechanického namáhání.

tesa® ACXplus pro pevné slepení