Odpovědné získávání zdrojů

Odpovědné získávání zdrojů

Snažíme se o odpovědné a udržitelné získávání našich surovin

Chceme zajistit, aby byly v celém dodavatelském řetězci dodržovány spravedlivé pracovní podmínky, lidská práva a ochrana životního prostředí. Za tímto účelem plánujeme využívat certifikace, zapojovat se do asociací a posuzovat dodavatele. Z dlouhodobého hlediska se snažíme dosáhnout 100% odpovědného a udržitelného získávání všech našich surovin.

Naše hlavní cíle v oblasti udržitelnosti do roku 2030

  • Zaměřujeme se na úplnou transparentnost našich dodavatelských řetězců.
  • Nejméně 80 % našich výdajů připadne na dodavatele, kteří jsou v souladu s našimi standardy udržitelnosti.