Elektricky vodivé pásky

Elektricky vodivé pásky zajišťují uzemnění a stínění a lze je snadno integrovat do výrobních procesů.