Spotřebiče – montáž konstrukčních panelů

Montáž konstrukčních panelů

Připevňování dekorativních panelů na vnějšek kovového pláště spotřebiče.

Panely musí být připevněny efektivním způsobem, aby dovnitř spotřebiče nemohl pronikat prach a aby nedrnčely. To lze provést fixací předních panelů pomocí oboustranné pásky. Účinnost pásek dále zvýšíte tím, že si je připravíte před montáží.

Páska by měla mít vysokou přilnavost ke kovům a plastům, vysoký smykový odpor a dlouhodobou odolnost vůči teplotám až do 70 °C. Měla by také být dostatečně tlustá, aby dokázala účinně tlumit hluk.

Produkty