Náš postoj a náš program

Náš postoj a náš program

Držíme svět pohromadě –
pro udržitelnou budoucnost

Svou sociální a environmentální odpovědnost jsme vždy brali velmi vážně. Udržitelnost je jedním z klíčových strategických cílů společnosti tesa již řadu let.

Přebírání větší odpovědnosti za svět kolem nás je stále důležitější – pro nás jako společnost, pro naše zaměstnance i pro naše obchodní partnery a zákazníky. To je důvod, proč usilujeme o to, aby udržitelnost byla ve společnosti tesa prioritou, a pustili jsme se do této zásadní transformace našeho podnikání výrazně rychleji a naléhavěji, než jsme původně předpokládali.  

Naše jednání z pohledu společnosti v oblasti chemického průmyslu určuje holistický a vědecký přístup, který je pro nás samozřejmostí. Společnost tesa zaměstnává více než pět set vědců, inženýrů a vývojářů produktů po celém světě, kteří pracují na inovativních produktech a procesech. V mnoha oblastech však lze pokroku dosáhnout pouze v úzkém partnerství s dodavateli a zákazníky. Spolupráce a partnerství v oblasti udržitelnosti tedy tvoří nepostradatelný pilíř nové strategie společnosti tesa.

Chceme se tomuto složitému problému postavit čelem a využít všech našich sil. Těšíme se, až se této výzvy chopíme.

Naše hlavní zásady

  • K udržitelnosti zaujímáme vědecký a celosystémový přístup.
  • Dosahujeme udržitelného růstu díky zaměření na inovace.
  • Naši transformaci k udržitelnosti podporujeme prostřednictvím transparentnosti, konzistentnosti a odpovědnosti.

Náš program udržitelnosti

Jako firma fungujeme v rámci společnosti a životního prostředí. Neexistuje zdravá ekonomika bez zdravé společnosti – ani zdravá společnost bez zdravého životního prostředí.

Přebíráme proto odpovědnost v celém našem hodnotovém řetězci a zvažujeme celý životní cyklus, abychom omezili naši stopu.

Na základě tohoto porozumění jsme odvodili náš program udržitelnosti, který odráží náš holistický pohled.

Tento program vyjasňuje a řídí naše úsilí a investice těmi nejvíc smysluplnými směry.

program