Připevnění výztuh

Lepení výztuh a vyztužovacích tyčí

Snadná fixace výztuh a vyztužovacích tyčí – zdokonalte své procesy použitím našich samolepicích pásek.

Výztužné tyče se montují na digestoře z nerezové oceli pomocí pěnové pásky.

Výztužné tyče se montují na digestoře z nerezové oceli pomocí pěnové pásky.

Vyztužovací tyče mohou být vyrobeny z různých materiálů – velmi běžný je surový hliník, hliník s práškovou vrstvou a ocel. Používají se v různých průmyslech, například při výrobě výtahů nebo na kovové kazety u fasád.

Panely jsou k dispozici v různých formách včetně hliníkového plechu, nerezové oceli či jiného nekorodujícího kovu a kompozitních panelů.

Pásky tesa® ACXplus jsou ideální na lepení vyztužovacích tyčí na tenký kov nebo kompozitní panely. Naše oboustranné pásky nevyžadují žádné další doplňky, nářadí ani energii a pomáhají tak snižovat složitost dílenských operací. Jejich aplikace je velmi rychlá, což umožňuje značné urychlení procesu montáže.

Dole naleznete doporučení k použití pásek pro lepení zpevňujících profilů. Pro nalezení nejvhodnějších řešení lepení, kontaktujte, prosím, obchodního zástupce tesa, nebo použijte dotazník na našich webových stránkách.

tesa® ACXplus – vysoká adheze

  • Velmi vysoká úroveň přilnutí k náročným materiálům, například k podkladům s práškovou vrstvou
  • Velmi vysoká počáteční přilnavost
  • Viskoelastické akrylátové pěny eliminují rozdílné úrovně tepelné roztažnosti a kondenzaci slepených dílů

tesa® ACXplus – vysoká odolnost

  • Vynikající odolnost proti studenému šoku
  • Velmi vysoké přilnutí pro spolehlivé slepení
  • Viskoelastické akrylátové pěny eliminují rozdílné úrovně tepelné roztažnosti a kondenzaci slepených dílů