Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Proto vždy nakládáme s vašimi osobními údaji v souladu se zákonnými požadavky na ochranu osobních údajů. Jmenovali jsme kompetentního a spolehlivého externího úředníka pro ochranu osobních údajů. Je jím Dr. Heiko Haaz. Dále bychom vás chtěli informovat o zpracování osobních údajů.tesa tape s.r.o.

Walterovo náměstí 329/3
15580 Praha 5
Česko

Telefon +420 296 824 504

Fax +420 296 824 549

Ing. Tomáš Kuška

http://www.tesa-tape.cz

otevřít mapu

Získejte další informace

2. Sběr a zpracování osobních údajů

Naši online službu můžete používat bez odhalení své identity. Pokud si například na webové stránce vyžádáme v kontaktních formulářích nebo během registrace osobní údaje (jako jméno, adresu nebo e-mailovou adresu), probíhá tato činnost na dobrovolném základě. Tyto údaje používáme pro naše vlastní obchodní účely (jako zasílání požadovaných materiálů/informací).

V případě jakýchkoli otázek nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách. V takovém případě jsou údaje označené jako požadované povinné, aby bylo možné přiřadit požadavek a odpovědět na něj. Další údaje mohou být poskytnuty dobrovolně.

Námi shromážděné osobní údaje pro použití kontaktního formuláře budou vymazány po vyřízení vaší žádosti a po uplynutí období zdanění a obchodní platnosti.

Po udělení vašeho souhlasu – například se zasíláním novinek nebo dalších zajímavých informací od naší společnosti – můžete svůj souhlas kdykoli zrušit s účinkem do budoucnosti, aniž byste uvedli důvody. K tomuto účelu můžete použít dříve uvedený kontaktní formulář nebo jakýkoli jiný prostředek uvedený v tomto zpravodaji.

Číst dále

3. Účel zpracování osobních údajů a právní základ

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

Společnost tesa SE sbírá, zpracovává a používá (dále jen „používá“) vámi poskytnuté osobní údaje vyžadované pro zahájení, založení, provedení nebo ukončení smluvních či podobných povinností s vámi nebo pro použití jako služby námi poskytované (čl. 6 (1) 1 b GDPR). Tyto povinnosti vznikají například v případě, že nás kontaktujete, abyste získali informace o naší společnosti nebo našich produktech, nebo pokud jako zákazník používáte přihlašovací jméno z extranetu. V takových případech použijeme vaše osobní údaje ke zpracování vašich specifických záležitostí.

Pokud odsouhlasíte používání osobních údajů pro účely inzerce a průzkumu trhu, budeme také používat vaše údaje pro účely, pro které byly schváleny (např. pro informační zpravodaje), dokud svůj souhlas neodvoláte. To znamená, že vás kontaktujeme způsobem uvedeným v prohlášení o souhlasu (např. e-mailem, telefonem, poštou) a poskytneme vám informace a individuální inzerci o našich produktech a službách na základě analýzy vašeho nákupního chování a procházení našich webových stránek. A konečně, vaše informace používáme k analýze a zlepšení účinnosti našich webových stránek.

Číst dále

4. Zpřístupnění údajů

Při řešení vašich záležitostí může být nezbytné zveřejnit vaše osobní údaje jiným přidruženým společnostem v rámci skupiny tesa nebo externím poskytovatelům služeb jednajícím výhradně v našem zastoupení. Ke zpracování zákonně poskytnutých údajů částečně využíváme poskytovatele služeb. Webová stránka je například hostována společností NMMN New Media Markets & Networks IT Services GmbH a udržována společnostmi Plan A GmbH a agnosco.net GmbH. Zpravodaj je zasílán prostřednictvím společnosti CleverReach GmbH & Co. KG. My zůstáváme plně zodpovědní za zpracování údajů. Kromě toho na našich webových stránkách někdy používáme pluginy od ostatních poskytovatelů služeb. Více podrobnosti naleznete níže. Zajišťujeme, aby externí poskytovatelé služeb používali vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a zákonnými požadavky na zpracování objednávek.

S vašimi osobními údaji se vždy nakládá důvěrně a nebudou zpřístupněny třetím osobám, které nejednají v našem zastoupení, pokud jste nesouhlasili s jejich zveřejněním v písemné nebo elektronické podobě, nebo pokud nejsme zákonem oprávněni či povinni tak učinit.

Vezměte na vědomí, že pro výše uvedené účely můžeme vaše osobní údaje zveřejnit i dalším globálním společnostem v naší síti [viz „O nás“]. Údaje shromážděné v kontaktním formuláři jsou předány společnosti odpovědné za zpracování vaší žádosti. Zpracování vašich osobních údajů se může také uskutečnit v zemích mimo EU/EHP, pokud je to nezbytné k poskytnutí odpovědi.

Číst dále

5. Soubory cookie

Tento web používá soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory uložené v počítači, které umožňují analýzu použití webu a automaticky vás poznají při příští návštěvě. Instalaci souborů cookie můžete zabránit nastavením příslušného prohlížeče. To může vést k tomu, že nebudete moci využívat všechny služby v plném rozsahu. Chcete-li se dozvědět více informací o využití souborů cookie na našich webových stránkách, prostudujte si naše Zásady souborů cookie.

6. Sociální pluginy

Naše webové stránky používají tzv. „sociální pluginy“, tj. pluginy ze sociálních sítí, zejména tlačítko „Sdílet“ poskytovatele „Facebook“, jehož web facebook.com je provozován společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Strana zodpovědná za německý web facebook.de je Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko. Pluginy obvykle obsahují logo společnosti Facebook. Kromě pluginu pro Facebook používáme pluginy „Google+“ (poskytovatel: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), „YouTube“ (poskytovatel: YouTube LLC, 01 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA), „Twitter“ (poskytovatel: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA), „Pinterest“ (poskytovatel: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA), „LinkedIn“ (poskytovatel pro zákazníky mimo USA: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko a „XING“ (poskytovatel: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo).
Z důvodů ochrany osobních údajů jsme záměrně rozhodli, že na našich webových stránkách nebudeme používat přímé pluginy ze sociálních sítí. Místo toho používáme alternativní technické řešení, které umožňuje určit, zda a kdy jsou data přenášena provozovatelům příslušných sociálních sítí. Když navštívíte naše webové stránky, nejsou do sociálních sítí, jako je Facebook, Google+, Twitter nebo Pinterest, automaticky přenášeny žádné údaje. Pouze po aktivním kliknutí na příslušné tlačítko se váš internetový prohlížeč připojí k serverům příslušné sociální sítě. To znamená, že kliknutím na prvky a následně na symbol příslušné sociální sítě souhlasíte s tím, že váš internetový prohlížeč vytvoří spojení se servery této sociální sítě a předá data o využití provozovateli této sociální sítě. Na druh a rozsah údajů shromážděných sociálními sítěmi nemáme žádný vliv. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a využívání údajů příslušnými sociálními sítěmi, jakož i jejich příslušná práva a možnosti ochrany vašeho soukromí naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů. Zásady společnosti Facebook jsou uvedeny na stránce http://www.facebook.com/about/privacy/ a http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084.
Další informace o užívání údajů pro „Google+“, „Youtube“ nebo „Twitter“ lze nalézt na webu http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ nebo http://twitter.com/privacy, pro Pinterest na webu http://about.pinterest.com/privacy/, pro LinkedIn na webu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy a pro XING na webu https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Mapy Google

Abychom vám usnadnili cestu, nabízíme vám použití aplikace Mapy Google k zobrazení map a vytváření tras. Mapy Google provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tyto stránky jsou označeny příslušným způsobem.

Používáním této služby souhlasíte, že společnost Google shromažďuje, zpracovává a používá shromažďované a vámi zadané údaje. Podmínky používání aplikace Mapy Google naleznete na adrese http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html [externí web].

Webová analýza pomocí služby Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané soubory „cookie“, textové soubory, které jsou uloženy na váš počítač a umožňují analýzu vašeho používání příslušné webové stránky. Informace o vašem používání tohoto webu generované souborem cookie (včetně zkrácené IP adresy) jsou přeneseny a uloženy na server Google ve Spojených státech. Společnost Google tyto informace použije k analýze vašeho využívání webových stránek, sestavování přehledů o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Kde je to možné, společnost Google zároveň předá tyto informace třetím stranám, pokud se jedná o zákonnou povinnost nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Společnost Google za žádných okolností nepropojí vaši IP adresu s dalšími daty Google.

Používání údajů pomocí služby Google Analytics můžete vetovat instalací doplňku do svého prohlížeče. Můžete použít níže uvedený odkaz, který vás nasměruje na stránku pro Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [externí web].

Služba pro webovou analýzu HotJar

Tento web používá službu pro analýzu HotJar k vylepšení použitelnosti a zkušeností zákazníka. Mohou se zaznamenávat kliknutí a rolovací pohyby myši. Podobným způsobem mohou být na tomto webu zaznamenávány i stisky klávesnice. Zaznamenávání se však neuskutečňuje na individuálním základě, a proto zůstává anonymní.
HotJar nezaznamenává tato data na webech, které nepoužívají systém HotJar. Službu HotJar můžete zakázat kontaktováním společnosti HotJar na webu https://www.hotjar.com/contact.

Optimizely

Abychom mohli poskytnout ideální prezentace a funkce, je vývoj naší služby založen na základě testů A/B a vícerozměrových analýz, které jsou implementovány pomocí služby webové analýzy Optimizely od společnosti Optimizely Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105. Tato služba využívá soubory cookie k identifikaci prohlížeče návštěvníka a k analýze využití tohoto webu. Optimizely lze deaktivovat pomocí těchto pokynů: https://www.optimizely.com/de/legal/opt-out/
Více informací o tom, jak služba Optimizely zpracovává vaše data, lze nalézt zde

 • Protokolování
 • Pokaždé, když přistoupíte na tento web, jsou vytvářeny a zpracovávány pro statistické účely protokoly, které ponechávají uživatele anonymního:
 • Odkazující server (stránka, jejíž odkaz vás odkázal na tento web)
 • Hledané termíny (když je odkazující server vyhledávač)
 • Je vyhodnocena IP adresa ke stanovení země původu a poskytovatele
 • Prohlížeč, operační systém, nainstalované pluginy a rozlišení obrazovky
 • Doba trvání návštěv stránek

Zmíněná data jsou námi zpracovávána pro následující účely založené na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 (1) 1 f GDPR:

 • zajištění bezproblémového připojení k webu,
 • zajištění pohodlného používání našich webových stránek,
 • vyhodnocení zabezpečení a stability systému,
 • další administrativní účely.

Vyhrazujeme si právo zpětně zkontrolovat tyto údaje, pokud se dozvíme o konkrétních náznacích nezákonného použití. Tyto údaje budou okamžitě smazány, jakmile již nebudou nezbytné pro tento účel, nejpozději však po šesti měsících.

Číst dále

7. Doba trvání uložení údajů

Vaše údaje jsou námi uchovávány po dobu, která je nezbytná pro výše uvedený účel nebo pro dodržení zákonné doby uchovávání.

8. Odpovědnost za náš vlastní obsah

Obsah těchto stránek byl vytvořen s velkou péčí. Nemůžeme však převzít žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými zákony.

9. Odpovědnost za odkazy (obsah externích poskytovatelů)

Tento náš vlastní obsah musí být odlišován od odkazů na obsah poskytovaný jinými poskytovateli. Na jejich obsah nemáme žádný vliv. Obsah stránek, na které je odkazováno, je vždy odpovědností poskytovatele nebo provozovatele příslušných stránek.

10. Práva subjektů údajů

Tímto informujeme, že v souladu s článkem 15 a násl. GDPR, za podmínek, které jsou v něm stanoveny, máte právo na informace o příslušných osobních údajích, právo na opravu nebo vymazání nebo na omezení zpracování, právo na námitku proti zpracování a právo na přenositelnost dat. Dále podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost orgánu dozoru na ochranu údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s tímto nařízením. Pokud je zpracování založeno na článku 6 (1) GDPR nebo článku 9 (2) GDPR (souhlas), máte také právo kdykoli odvolat souhlas bez ovlivnění zákonnosti zpracování na základě souhlasu až do doby zrušení.

Právo na informace, čl. 15 GDPR

Máte právo požadovat informace o tom, zda a do jaké míry jsou vaše osobní údaje zpracovávány (včetně účelu zpracování, příjemce údajů, trvání uložení apod.).

Právo na opravu, čl. 16 GDPR

Máte právo požadovat opravu uložených údajů, pokud jsou nesprávné nebo neúplné. To zahrnuje právo na doplnění prostřednictvím dodatečných výkazů nebo oznámení.

Právo na vymazání, čl. 17 GDPR

Máte právo požadovat vymazání vašich osobních údajů. To je možné například v případě, že údaje již nejsou požadovány pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jestliže se údaje musí vymazat kvůli právním závazkům. V jednotlivých případech může být ale toto právo vyloučeno.

Právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR

Máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů. To je možné například tehdy, pokud jsou vaše údaje zaznamenány nesprávně nebo pokud je zpracování údajů protiprávní. Je-li zpracování omezeno, mohou být údaje zpracovávány pouze v úzce vymezených případech.

Právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR

Máte právo požadovat vrácení údajů, které se vás týkají, ve standardním elektronickém, strojově čitelném datovém formátu vám nebo odpovědné osobě, kterou jste jmenovali, pokud jste tyto údaje poskytli sami.

Právo vznést námitku, čl. 21 GDPR

Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, kdykoli s budoucím účinkem, avšak za předpokladu, že zpracování údajů slouží k ochraně oprávněných zájmů (viz čl. 6 (1) e, f GDPR). V případě vaší námitky zkontrolujeme, zda existují právní požadavky ohledně zpracování vašich údajů, a pokud tomu tak není, upustíme od dalšího zpracování vašich údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, čl. 77 GDPR

V případě možných porušení pravidel ochrany údajů máte právo kdykoli kontaktovat příslušný kontrolní orgán Evropské unie nebo členských států.

Číst dále

11. Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, abychom zajistili, že jsou v souladu s aktuálními právními požadavky, nebo provádět změny našich služeb v zásadách ochrany osobních údajů, například při zavádění nových služeb. Na vaši další návštěvu se budou vztahovat nové zásady ochrany osobních údajů.

12. Dotazy

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit přímo na našeho úředníka pro ochranu údajů, který bude se svým týmem k dispozici i v případě žádostí o informace, návrhů nebo stížností.