Zásady ochrany osobních údajů pro naše stránky sociálních médií/sítí

Při návštěvě našich sociálních sítí může být nutné zpracování Vašich osobních údajů. Rádi bychom Vás informovali o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji ve smyslu článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále též „GDPR“.

Správce údajů

My, správce tesa tape s.r.o., identifikační číslo: 27112039, se sídlem: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97122, nebo jiná společnost/pobočka skupiny tesa, provozujeme následující sociální stránky na sociálních sítích: 

  • Twitter
  • Facebook
  • XING
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram

 

Kromě nás zpracovává osobní údaje i samotný provozovatel platformy sociálních sítí. Platforma je tak dalším (samostatným) správcem osobních údajů, nicméně na jejich podmínky zpracování osobních údajů zde můžeme mít pouze omezený vliv. V případech, kde můžeme ovlivňovat zpracování osobních údajů a jejich parametrializaci, pracujeme na tom, aby provozovatelé platformy s osobními údaji nakládali v souladu s legislativou o ochraně osobních údajů. I přes to v mnoha případech nejsme schopni ovlivnit zpracování osobních údajů provozovatelem sociálních sítí a také přesně nevíme, která data jsou jimi zpracovávána. Pro podrobnější informace se, prosím, obraťte na zásady o ochraně osobních údajů příslušné platformy sociálních sítí. 

Námi zpracovávané osobní údaje (správce tesa tape s.r.o.)

Osobní údaje, které zveřejňujete na našich sociálních sítí, jako jsou název/jméno profilu, komentáře, videa, obrázky, lajky, veřejné zprávy atd., jsou publikovány platformou sociálních sítí a my je nikdy nepoužíváme ani nezpracováváme pro jiné účely. V nutných případech si také vyhrazujeme právo smazat nevhodný obsah. Skrze sociální sítě s Vámi také můžeme komunikovat a obsah ze sociálních sítí můžeme sdílet na našich webových stránkách. 

V případě, že nám budete chtít poslat dotaz, kromě sociálních sítí nás můžete kontaktovat i jinou, bezpečnější formou komunikace, která zaručuje důvěrnost. Dotazy můžete zasílat na adresu uvedenou v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Výběr vhodného komunikačního kanálu je tak na Vaší zodpovědnosti. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. oprávněný zájem správce. Zpracování osobních údajů se provádí v zájmu našich vztahů s veřejností a komunikací s ní. 

Jak již bylo zmíněno, v místech, kde nám provozovatel platformy sociálních sítí dává možnost, jsou naše stránky koncipovány tak, aby co nejvíce odpovídaly právním předpisům o ochraně osobních údajů. V rámci správy sociálních sítí nám provozovatelé platforem poskytují statistiky, které nemáme možnost deaktivovat. Nejsou nám však poskytovány žádné další volitelné a doplňkové statistiky. 

Někdy však využíváme naše sociální sítě k provozování reklamy. Informace ohledně zpracování osobních údajů ve spojení s reklamou naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Marketing.

Pro reklamní účely používáme definované cílové skupiny poskytnuté provozovatelem sociálních sítí. Používáme pouze anonymní ukazatele – definujeme tedy charakteristiky např. na základě obecných demografických údajů, chování, zájmů a propojení. Ty využívá provozovatel platformy sociálních sítí k tomu, aby svým uživatelům doručoval vhodnou reklamu. Právním základem je souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který provozovatel platformy sociálních sítí získal od svých uživatelů. Pokud si přejete tento souhlas odvolat, využijte možnosti odvolání, které poskytuje provozovatel dané platformy. 

Příležitostně my nebo provozovatel platformy sociálních sítí využíváme také veřejně dostupná data pro definice cílových skupin. Právním základem zpracování je pak čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem správce). Pro definici cílové skupiny nikdy nepoužíváme zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v článcích 9 a 10 GDPR.

Nikdy nepředáváme osobní údaje našich cílových skupin provozovateli platformy sociálních sítí. Příležitostně cílové skupiny definujeme pomocí informací o návštěvách nebo interakcích s jinými stránkami (známé jako remarketing). K tomuto účelu používáme soubory cookie a další technologie. V těchto případech však předem získáme souhlas uživatelů pomocí souhlasného banneru na ostatních zapojených stránkách a informujeme návštěvníky o zpracování údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v rámci našich zásad pro soubory cookie příslušné webové stránky.

Pokud chcete vznést námitku proti určitému zpracování údajů, na které máme vliv, kontaktujte nás, prosím, pomocí kontaktních údajů uvedených na našich webových stránkách.

Doba uložení dat

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání souhlasu, případně po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely nebo z důvodu zákonné povinnosti po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Vaše osobní údaje vymažeme v případě, že již nebudou potřebné pro výše uvedené účely zpracování a nezůstanou žádné zákonné povinnosti je nadále uchovávat.

Zpracování údajů provozovatelem sociálních sít​í

Provozovatelé sociálních sítí používají mimo jiné metody sledování pohybu na webech. Sledování webu lze provádět bez ohledu na to, zda jste přihlášeni k účtu na sociálních sítích nebo ne. Jak již bylo výše uvedeno, na tato měření máme bohužel velmi malý vliv a nemůžeme například tuto funkci deaktivovat. Mějte prosím na paměti: Nemůžeme zabránit tomu, aby provozovatelé sociálních sítí používali Váš profil a údaje o Vašem chování například k analýze Vašich zvyků, Vašich osobních vztahů, Vašich preferencí atd. V tomto ohledu nemáme žádný vliv na zpracování Vašich osobních údajů provozovateli sociálních sítí. 

Další informace o zpracování osobních údajů provozovatelem platformy sociálních sítí, další možnosti námitek a ujednání dle čl. 26 GDPR naleznete v prohlášení o ochraně údajů konkrétního poskytovatele:

Zásady ochrany osobních údajů, soubory cookie a marketingové nástroje

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Pro více informací o cookies a používaných marketingových nástrojích si prosím přečtěte naše nastavení souborů cookies.

společnost tesa tape s.r.o.