Trvalá ochrana hran

Trvalá ochrana hran

Naše pásky pro trvalou ochranu hran propůjčují bezrámovým modulům estetickou finální úpravu a snižují míru poškození modulů.