Oboustranná páska

Výhody oboustranných samolepicích pásek

Existuje řada argumentů, které hovoří pro použití oboustranné samolepicí pásky: svoboda designu, kvalita spoje, montážní proces a mnoho dalších.

Výhody oboustranných pásek pro stavební průmysl

Existuje řada argumentů, které hovoří pro použití oboustranné samolepicí pásky – svoboda designu a čistá metoda práce jsou pouze dva z mnoha příkladů. Skutečné výhody těchto pásek se však ukážou až v okamžiku, kdy dojde k jejich porovnání s ostatními montážními metodami.

Proto jsme vyvinuli transparentní systém hodnocení, který na první pohled jasně ukazuje jejich síly a slabiny. V našem hodnocení porovnáváme oboustranné samolepicí pásky s tekutými lepidly a mechanickým systémem montáže.

Ve snaze zajistit maximální transparentnost jsme provedli srovnání montážních systémů nejen z hlediska tří hlavních montážních vlastností, tedy kvality, kompletace a designu, ale navíc tyto vlastnosti rozdělili do několika podtříd, abychom jasně demonstrovali, co je pro proces montáže nejdůležitější.

Kvalita přilnutí

Všechna kritéria kvality nemají stejnou důležitost pro všechny druhy aplikací. Proto je užitečné důkladně zvážit a vyhodnotit kritéria kvality s přihlédnutím k požadované aplikaci.

Naše vyhodnocovací kritéria pro kvalitu přilnutí jsou následující:

  • Kompenzace nepravidelných nebo nerovných povrchů
  • Kompenzace pnutí a rozptýlení napětí
  • Tlumení nárazů
  • Snížení rizika koroze
  • Těsnicí funkce
  • Vlastnosti tlumení hluku

Kritéria pro vyhodnocení kvality

Oboustranné pásky Tekuté lepidlo Mechanické uchycení
Kompenzace nepravidelných nebo nerovných povrchů – eliminace mezer mezi slepenými povrchy +++ ++++ +
Kompenzace pnutí a rozptýlení napětí – jediný pojicí bod s mechanickými upevňovacími prvky může vést k poškození materiálu ++++ ++ +
Tlumení nárazů ++++ ++ ++
Snížené riziko koroze ++++ ++++ +
Těsnicí funkce – páska těsní a chrání před prachem a vlhkostí ++++ ++++ ++
Vlastnosti tlumení hluku – eliminace zvuků způsobených vibracemi ++++ +++ +

Kompletace

Zpracování a kompletace oboustranných pásek nabízí značné výhody z hlediska čistého a zdravého výrobního procesu.

Naše vyhodnocovací kritéria pro kompletaci jsou následující:

  • Doba trvání aplikačního procesu
  • Čistý a zdravý výrobní proces

Kritéria pro vyhodnocení montáže

Oboustranné pásky Tekuté lepidlo Mechanické uchycení
Rychlý aplikační proces – eliminace vytvrzování a snížení složitosti 4 1 2
Zdravé pracovní prostředí a čisté výrobní prostory 4 2 2

Možnosti designu

Montážní řešení by neměla nepříznivě zasahovat do svobody designu. Proto je design jedním z nejdůležitějších kritérií při vyhodnocování různých řešení montáže.

Naše vyhodnocovací kritéria pro design jsou následující:

  • Vylepšený vizuální vzhled
  • Neviditelné uchycení

Kritéria pro vyhodnocení designu

Oboustranné pásky Tekuté lepidlo Mechanické uchycení
Vylepšený vizuální vzhled – žádné poškození materiálu ++++ +++ +
Neviditelné uchycení – montáž průhledných materiálů ++++ +++ +