Výstražné, vyznačovací a bariérové pásky

Vyznačovací, výstražné a bariérové pásky vám pomohou vyznačit dočasné rizikové zóny a lze je použít k ohraničení oblastí, které se bez aplikace robustní pásky neobejdou.