připevnění buňky

Připevnění a vyrovnání buňky

Naše jednostranná páska na fixaci buněk udržuje solární buňky a řady na místě během procesu výroby modulu.

Fixace a vyrovnání buňky

Pro proces vrstvení a laminace je nezbytně nutné, aby solární buňky byly zafixované na jednom místě a aby řady byly vyrovnané. Vzhledem k tomu, že produkt zůstane uvnitř PV modulu, musí vykazovat dobrou odolnost vůči stárnutí a stabilitu proti UV záření.

Tyto požadavky splňuje naše tenká a průhledná páska odolná proti vysokým teplotám.

Vlastnosti produktu:

  • Tenká a průhledná samolepicí páska
  • Odolnost vůči stárnutí a UV záření
  • Vysoká teplotní odolnost

Výhody produktu:

  • Udržuje buňku bezpečně na místě po dobu životnosti solárního modulu
  • Udržuje řady vyrovnané
  • Minimální uvolňování plynů
  • Buňky jsou během procesu laminace pevně přilepeny
  • Skvělý vizuální vzhled