Sustainable packaging tape

Udržitelnost produktů ve společnosti tesa

Značka Zlepšení udržitelnosti Životní cyklus Materiály Vědecky podložené Umožnění Příklady
Příklady

Společnost tesa umožňuje průmyslová řešení šetrná k životnímu prostředí