Oběhovost a omezení odpadu

Použití recyklovaných a biologických materiálů

Zaměřujeme se na recyklované a bio materiály

Společnost tesa si dala za cíl výrazně zvýšit udržitelnost produktů a každý den na tomto cíli pracuje. Během několika příštích let budeme například vyvíjet mnoho nových produktů, které budou udržitelným přínosem k našim špičkovým produktovým řadám používaným v automobilovém, elektrotechnickém a stavebním průmyslu a také pro naše spotřebitele v kancelářích a domácnostech. Zaměřujeme se přitom na omezení nerecyklovaných fosilních plastů a budeme stále více využívat recyklované materiály a materiály na biologické bázi. 

Naše hlavní cíle v oblasti udržitelnosti do roku 2030

  • 70 % materiálů pro naše produkty a obaly bude recyklovaných nebo na biologické bázi.
  • Do roku 2030 snížíme používání nerecyklovaných fosilních plastů na polovinu. V případě našich obalů toho chceme dosáhnout již do roku 2025.