Beznosičové oboustranné pásky

Oboustranné přenosové (transferové) pásky nemají oproti ostatním oboustranným páskám nosič. Jsou transparentní a velmi přizpůsobivé, neumožňují však přemístění.