Beznosičové oboustranné pásky

Oboustranné přenosové (transferové) pásky nemají oproti ostatním oboustranným páskám nosič. Jsou transparentní a velmi přizpůsobivé, neumožňují však přemístění.tesa® 4985

Specifications
bez nosiče / žádný
okamžitě přilnavý akrylát
50 µm