Spotřebiče – zabezpečení polic a košů během přepravy

Pokročilé zabezpečení

Na výrobu těch nejkvalitnějších elektrospotřebičů jste vynaložili nemalé úsilí. Nenechávejte proto přepravu náhodě. Spolehněte se na naše řešení pro bezpečnou přepravu.