Omezení emisí

Omezení emisí

Pro klimaticky neutrální budoucnost

Řešení globální klimatické krize a urychlení pozitivních změn jsou ústředními prvky našeho závazku. Naše poslání snižovat globální emise zahrnuje předcházející a navazující procesy a také naši vlastní výrobu. Obnovitelná energie je klíčovým pilířem našeho závazku. Od roku 2020 odebíráme 100 procent nakupované elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Kromě snižování spotřeby energie z fosilních zdrojů hraje důležitou roli také zvyšování energetické účinnosti. Abychom tohoto cíle dosáhli, zavádíme technologie, které jsou zvláště účinné při úspoře zdrojů, energie a emisí.

Naše hlavní cíle v oblasti udržitelnosti do roku 2030

  • Klimaticky neutrální produkce (Rozsah 1 a 2) oproti základnímu roku 2018.
  • Naše nepřímé emise dodavatelského řetězce se oproti základnímu roku 2018 sníží nejméně o 20 % (Rozsah 3).