Office_HQ_Meeting_People (52) 72 dpi

Những câu chuyện

Chúng tôi coi trọng mối quan hệ với các đối tác, chúng tôi cố gắng cung cấp các thông tin chuyên sâu về thị trường khác nhau cho từng đối tượng khác nhau. Tại đây, quý khách có thể đọc thêm về những câu chuyện của chúng tôi về diễn biến thị trường, xu hướng và công nghệ.Ô tô

TESA _ TAPE 60400 _ 4.3.2021 _ MM4528
Băng keo dán thùng thân thiện với môi trường mới

tesa® giới thiệu sản phẩm băng keo dán thùng mới thân thiện với môi trường: "tesa® 60400 Bio & Strong" là loại băng keo từ nguồn vật liệu sinh học tái tạo đầu tiên trong phân loại băng đóng gói của chúng tôi. Đối với chúng tôi, đó là sự khởi đầu của một tương lai bền vững. Tìm hiểu thêm về lý do tại sao các sản phẩm thân thiện với môi trường sẽ quan trọng trong tương lai.

tesa-6190-double-sided-filmic-box-sealing-tape-with-integrated-tear-tape-003-ap
Băng keo hai mặt film dán hộp với tích hợp với đường gỡ (xé)

Mặc dù thường chỉ có năm điểm tiếp xúc trong chuỗi cung ứng bán lẻ truyền thống, nhưng có thể có 20 điểm trở lên trong chuỗi cung ứng thương mại điện tử. Do đó, bao bì cho thương mại điện tử phải rất chắc chắn để bảo vệ sản phẩm khỏi hư hỏng một cách đáng tin cậy. Đồng thời, kỳ vọng của người tiêu dùng ngày càng cao. Họ yêu cầu bao bì an toàn mà cũng thuận tiện.

Sản phẩm điện tử

TESA _ TAPE 60400 _ 4.3.2021 _ MM4528
Băng keo dán thùng thân thiện với môi trường mới

tesa® giới thiệu sản phẩm băng keo dán thùng mới thân thiện với môi trường: "tesa® 60400 Bio & Strong" là loại băng keo từ nguồn vật liệu sinh học tái tạo đầu tiên trong phân loại băng đóng gói của chúng tôi. Đối với chúng tôi, đó là sự khởi đầu của một tương lai bền vững. Tìm hiểu thêm về lý do tại sao các sản phẩm thân thiện với môi trường sẽ quan trọng trong tương lai.

tesa-6190-double-sided-filmic-box-sealing-tape-with-integrated-tear-tape-003-ap
Băng keo hai mặt film dán hộp với tích hợp với đường gỡ (xé)

Mặc dù thường chỉ có năm điểm tiếp xúc trong chuỗi cung ứng bán lẻ truyền thống, nhưng có thể có 20 điểm trở lên trong chuỗi cung ứng thương mại điện tử. Do đó, bao bì cho thương mại điện tử phải rất chắc chắn để bảo vệ sản phẩm khỏi hư hỏng một cách đáng tin cậy. Đồng thời, kỳ vọng của người tiêu dùng ngày càng cao. Họ yêu cầu bao bì an toàn mà cũng thuận tiện.

Sản xuất giấy và in ấn

TESA _ TAPE 60400 _ 4.3.2021 _ MM4528
Băng keo dán thùng thân thiện với môi trường mới

tesa® giới thiệu sản phẩm băng keo dán thùng mới thân thiện với môi trường: "tesa® 60400 Bio & Strong" là loại băng keo từ nguồn vật liệu sinh học tái tạo đầu tiên trong phân loại băng đóng gói của chúng tôi. Đối với chúng tôi, đó là sự khởi đầu của một tương lai bền vững. Tìm hiểu thêm về lý do tại sao các sản phẩm thân thiện với môi trường sẽ quan trọng trong tương lai.

tesa-6190-double-sided-filmic-box-sealing-tape-with-integrated-tear-tape-003-ap
Băng keo hai mặt film dán hộp với tích hợp với đường gỡ (xé)

Mặc dù thường chỉ có năm điểm tiếp xúc trong chuỗi cung ứng bán lẻ truyền thống, nhưng có thể có 20 điểm trở lên trong chuỗi cung ứng thương mại điện tử. Do đó, bao bì cho thương mại điện tử phải rất chắc chắn để bảo vệ sản phẩm khỏi hư hỏng một cách đáng tin cậy. Đồng thời, kỳ vọng của người tiêu dùng ngày càng cao. Họ yêu cầu bao bì an toàn mà cũng thuận tiện.

Đồ ăn & đồ uống

TESA _ TAPE 60400 _ 4.3.2021 _ MM4528
Băng keo dán thùng thân thiện với môi trường mới

tesa® giới thiệu sản phẩm băng keo dán thùng mới thân thiện với môi trường: "tesa® 60400 Bio & Strong" là loại băng keo từ nguồn vật liệu sinh học tái tạo đầu tiên trong phân loại băng đóng gói của chúng tôi. Đối với chúng tôi, đó là sự khởi đầu của một tương lai bền vững. Tìm hiểu thêm về lý do tại sao các sản phẩm thân thiện với môi trường sẽ quan trọng trong tương lai.

tesa-6190-double-sided-filmic-box-sealing-tape-with-integrated-tear-tape-003-ap
Băng keo hai mặt film dán hộp với tích hợp với đường gỡ (xé)

Mặc dù thường chỉ có năm điểm tiếp xúc trong chuỗi cung ứng bán lẻ truyền thống, nhưng có thể có 20 điểm trở lên trong chuỗi cung ứng thương mại điện tử. Do đó, bao bì cho thương mại điện tử phải rất chắc chắn để bảo vệ sản phẩm khỏi hư hỏng một cách đáng tin cậy. Đồng thời, kỳ vọng của người tiêu dùng ngày càng cao. Họ yêu cầu bao bì an toàn mà cũng thuận tiện.

Ngành xây dựng

TESA _ TAPE 60400 _ 4.3.2021 _ MM4528
Băng keo dán thùng thân thiện với môi trường mới

tesa® giới thiệu sản phẩm băng keo dán thùng mới thân thiện với môi trường: "tesa® 60400 Bio & Strong" là loại băng keo từ nguồn vật liệu sinh học tái tạo đầu tiên trong phân loại băng đóng gói của chúng tôi. Đối với chúng tôi, đó là sự khởi đầu của một tương lai bền vững. Tìm hiểu thêm về lý do tại sao các sản phẩm thân thiện với môi trường sẽ quan trọng trong tương lai.

tesa-6190-double-sided-filmic-box-sealing-tape-with-integrated-tear-tape-003-ap
Băng keo hai mặt film dán hộp với tích hợp với đường gỡ (xé)

Mặc dù thường chỉ có năm điểm tiếp xúc trong chuỗi cung ứng bán lẻ truyền thống, nhưng có thể có 20 điểm trở lên trong chuỗi cung ứng thương mại điện tử. Do đó, bao bì cho thương mại điện tử phải rất chắc chắn để bảo vệ sản phẩm khỏi hư hỏng một cách đáng tin cậy. Đồng thời, kỳ vọng của người tiêu dùng ngày càng cao. Họ yêu cầu bao bì an toàn mà cũng thuận tiện.

Ứng dụng chung

TESA _ TAPE 60400 _ 4.3.2021 _ MM4528
Băng keo dán thùng thân thiện với môi trường mới

tesa® giới thiệu sản phẩm băng keo dán thùng mới thân thiện với môi trường: "tesa® 60400 Bio & Strong" là loại băng keo từ nguồn vật liệu sinh học tái tạo đầu tiên trong phân loại băng đóng gói của chúng tôi. Đối với chúng tôi, đó là sự khởi đầu của một tương lai bền vững. Tìm hiểu thêm về lý do tại sao các sản phẩm thân thiện với môi trường sẽ quan trọng trong tương lai.

tesa-6190-double-sided-filmic-box-sealing-tape-with-integrated-tear-tape-003-ap
Băng keo hai mặt film dán hộp với tích hợp với đường gỡ (xé)

Mặc dù thường chỉ có năm điểm tiếp xúc trong chuỗi cung ứng bán lẻ truyền thống, nhưng có thể có 20 điểm trở lên trong chuỗi cung ứng thương mại điện tử. Do đó, bao bì cho thương mại điện tử phải rất chắc chắn để bảo vệ sản phẩm khỏi hư hỏng một cách đáng tin cậy. Đồng thời, kỳ vọng của người tiêu dùng ngày càng cao. Họ yêu cầu bao bì an toàn mà cũng thuận tiện.

Ngành vận tải

TESA _ TAPE 60400 _ 4.3.2021 _ MM4528
Băng keo dán thùng thân thiện với môi trường mới

tesa® giới thiệu sản phẩm băng keo dán thùng mới thân thiện với môi trường: "tesa® 60400 Bio & Strong" là loại băng keo từ nguồn vật liệu sinh học tái tạo đầu tiên trong phân loại băng đóng gói của chúng tôi. Đối với chúng tôi, đó là sự khởi đầu của một tương lai bền vững. Tìm hiểu thêm về lý do tại sao các sản phẩm thân thiện với môi trường sẽ quan trọng trong tương lai.

tesa-6190-double-sided-filmic-box-sealing-tape-with-integrated-tear-tape-003-ap
Băng keo hai mặt film dán hộp với tích hợp với đường gỡ (xé)

Mặc dù thường chỉ có năm điểm tiếp xúc trong chuỗi cung ứng bán lẻ truyền thống, nhưng có thể có 20 điểm trở lên trong chuỗi cung ứng thương mại điện tử. Do đó, bao bì cho thương mại điện tử phải rất chắc chắn để bảo vệ sản phẩm khỏi hư hỏng một cách đáng tin cậy. Đồng thời, kỳ vọng của người tiêu dùng ngày càng cao. Họ yêu cầu bao bì an toàn mà cũng thuận tiện.

Tính bền vững

TESA _ TAPE 60400 _ 4.3.2021 _ MM4528
Băng keo dán thùng thân thiện với môi trường mới

tesa® giới thiệu sản phẩm băng keo dán thùng mới thân thiện với môi trường: "tesa® 60400 Bio & Strong" là loại băng keo từ nguồn vật liệu sinh học tái tạo đầu tiên trong phân loại băng đóng gói của chúng tôi. Đối với chúng tôi, đó là sự khởi đầu của một tương lai bền vững. Tìm hiểu thêm về lý do tại sao các sản phẩm thân thiện với môi trường sẽ quan trọng trong tương lai.

tesa-6190-double-sided-filmic-box-sealing-tape-with-integrated-tear-tape-003-ap
Băng keo hai mặt film dán hộp với tích hợp với đường gỡ (xé)

Mặc dù thường chỉ có năm điểm tiếp xúc trong chuỗi cung ứng bán lẻ truyền thống, nhưng có thể có 20 điểm trở lên trong chuỗi cung ứng thương mại điện tử. Do đó, bao bì cho thương mại điện tử phải rất chắc chắn để bảo vệ sản phẩm khỏi hư hỏng một cách đáng tin cậy. Đồng thời, kỳ vọng của người tiêu dùng ngày càng cao. Họ yêu cầu bao bì an toàn mà cũng thuận tiện.

Các trang liên quan khác...