Hình ảnh minh họa Wikitapia

Đó là thế giới của băng keo

Việc tạo ra một cuộn băng keo đáp ứng đầy đủ yêu cầu cao của từng ứng dụng là một nhiệm vụ phức tạp. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin cơ bản về công nghệ băng keo, lực bám dính và liên kết bên trong, vật liệu, năng lượng bề mặt và cách hoạt động của băng keo.