Ochrana osobních údajůProhlášení o ochraně osobních údajů

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů bychom vás chtěli informovat o tom, jaká osobní údaje a data sbíráme, zpracováváme a následně využíváme (dále jen „používá“). Postup při jejich odmítnutí najdete v bodě 8 tohoto prohlášení.
 

1. Osobou odpovědnou za shromažďování, zpracování a použití osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), tedy správcem je:

Číst dále
tesa tape s.r.o.

Walterovo náměstí 329/3
15580 Praha 5
Česko

Telefon +420 296 824 504

Fax +420 296 824 549

Ing. Tomáš Kuška

http://www.tesa-tape.cz

otevřít mapu

Získejte další informace

Záležitost ochrany osobních údajů a jejich důvěrnost bereme velmi vážně a držíme se příslušných státních i evropských nařízení o ochraně osobních údajů. Nejdůležitější aspekty našeho zpracování osobních údajů vysvětlujeme níže.

 Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme pouze s Vaším výslovným souhlasem a striktně dle zákona. Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je poskytnout vám informace týkající se shromažďování, zpracování a použití (dále jen „zpracování“) osobních údajů. Na tomto místě můžete zjistit veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními týkajícími se ochrany osobních údajů.

2. Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou osobní údaje. "Osobní údaje" jsou informace o vás osobně, tj. informace vedoucí k vaší identifikaci či informace, které se k vám jako určené osobě vztahují, zejména vaše jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo a poštovní adresa. Osobním údajem může být i pouhá e-mailová adresa či mobilní telefonní číslo, popř. také informace datové, např. vaše IP adresa.

3. Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů:

tesa shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje, které poskytnete, v míře nezbytné pro navázání, realizaci nebo ukončení smluvního nebo kvazi-smluvního, tj. jiného než smluvního vztahu s vámi. Takový vztah vzniká například, pokud se zaregistrujete k odběru newsletteru nebo při účasti na průzkumech, v soutěžích, testech produktů, nebo pokud si přejete dostávat vzorky produktů či nás kontaktujte za účelem získání informací o nás a našich výrobcích. V takových případech používáme vaše osobní údaje ke zpracování vašich požadavků či k účelům, ke kterým nám udělíte souhlas. Uvedený souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

4. Používání osobních údajů pro účely reklamy a průzkumu trhu:

V rozsahu v jakém souhlasíte s použitím vašich osobních údajů pro "účely reklamy, zasílání nabídek o naší činosti, jakož i o výrobcích a službách a průzkumu trhu" budou vaše osobní údaje použity pro tyto účely. Učiníme tak pouze, pokud s takovým použitím svobodně vyjádříte souhlas, např. zaškrtnutím příslušného políčka během reklamní kampaně a následným potvrzením.
Poté vám můžeme zasílat individualizované reklamní informace o našich výrobcích a službách nebo vám nabízet účast na propagačních akcích, například soutěžích nebo produktových testech. Můžeme vás kontaktovat komunikačním kanálem, který jste označili při vašem souhlasu s možností vás kontaktovat, například prostřednictvím e-mailu, pokud nám poskytnete vaši e-mailovou adresu, nebo telefonicky či prostřednictvím SMS, pokud nám poskytnete číslo vaší pevné linky nebo mobilního telefonu. Nakonec vaše údaje používáme také pro účely analýzy a zlepšování funkčnosti našich internetových stránek, naší reklamy a průzkum trhu. Poku nechcete, aby vase osobní údaje byli používány pro reklamu a / nebo výzkum trhu, můžete váš souhlas kdykoliv odvolat. Postup jak to udělat je popsán v odstavci 9.

5. Příjemci nebo skupiny příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny:

Při zpracování vašeho požadavku, tesa může mít povinnost poskytnout vaše osobní údaje dalším sesterským společnostem ve skupině tesa SE nebo externím dodavatelům v evropských či mimoevropských zemích. Takoví dodavatelé, kteří jsou v převážné míře v postavení tzv. zpracovatelů, mohou být například z naší strany pověřeni, aby vám dodali vzorky produktů, pro distribuci reklamních materiálů nebo pro organizaci soutěží. tesa požaduje, aby jeho externí dodavatelé používali vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pravidly, touto politikou ochrany soukromí a zákonnými požadavky pro zpracování smluvních údajů, tj. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
V ostatních ohledech neposkytujeme vaše osobní údaje třetím osobám či neprodáváme nebo nezapůjčujeme údaje bez vašeho svolení. Vyhrazujeme si však právo poskytnout informace o vás, pokud jsme povinni tak učinit ze zákona nebo pokud je od nás takové poskytnutí požadováno státními složkami na základě zákona nebo donucovacími orgány.

6. Používání „Cookies“

Na našich internetových stránkách používáme tzv. "cookies". Cookies jsou malé textové soubory, které Váš internetový prohlížeč uchovává na harddisku Vašeho počítače. Naše cookies neuchovávají žádné osobní údaje a nejsou schopné Vás identifikovat jako konkrétní osobu.

a. Cookies zlepšují funkčnost našich internetových stránek
Jedním z důvodů využívání cookies, je abychom lépe porozuměli tomu, jak jsou naše internetové stránky používány, a mohli tak zlepšit jejich atraktivitu, obsah a funkčnost. Cookies nám například pomáhají určit, zda jsou navštěvovány podstránky našich internetových stránek, a pokud ano, tak které z nich a jaký obsah je pro uživatele zajímavý. Konkrétně zaznamenáváme počet přístupů na stránku, počet zobrazených podstránek, množství času stráveného na našich internetových stránkách, pořadí navštívených stránek, které výrazy zadané do vyhledávače vás k nám dovedly, zemi, region a, je-li to nezbytné, město, ze kterého byl přístup proveden, jaký internetový prohlížeč a v jakém jazyce používáte a procento mobilních terminálů, které se přihlásí na naše internetové stránky. Zaznamenáváme také pohyb myši, kliky a skrolování k tomu, aby zjistila jaké oblasti našich stránek jsou pro uživatele nejzajímavější.IP adresa vašeho počítače, která se přenáší z technických důvodů, je automaticky anonymizována a neumožňuje jakkoliv určit vaši identitu.
Jako registrovaný uživatel máte možnost přihlášení na webové stránky tesa pomocí vašich registračních údajů. V takových případech tesa používá cookies pro identifikaci registrovaného uživatele, které pak umožňují automatické přihlášení bez zadávání registračních údajů během 28 dnů.
Během vaší první návštěvy na stránkách tesa se v horním části prohlížeče otevře dialogové okno, které vyžaduje váš souhlas s využitím cookies. Potvzrením tlačítka uvedete souhlas s používáním cookies. Pokud chcete vaše rozhodnutí později změnit, jednoduše vymažte uložená cookies z vašeho prohlížeče.

b. Cookies pro cílenou online reklamu
tesa si vyhrazuje právo využívat informace, které jsme získali prostřednictvím cookies a anonymní analýzy vašeho způsobu používání internetových stránek, podle nichž zobrazujeme odpovídající reklamu na naše konkrétní výrobky na našich internetových stránkách. Věříme, že toto je pro vás jako uživatele přínosem, neboť vám ukazujeme reklamy či obsah, o kterých jsme přesvědčeni, že odpovídají vašim zájmům – na základě vašeho chování na internetových stránkách – a vy vidíte méně náhodně zobrazované reklamy a méně obsahu, který je pro vás nezajímavý.

c. Jak zabránit ukládání "cookies" na váš pevný disk nebo je odstranit
Váš internetový prohlížeč můžete nastavit tak, aby zabránil ukládání cookies na váš pevný disk, pak budete pokaždé dotázáni, zda souhlasíte s umístěním souboru cookie. Cookies, které jsou umístěny na vašem pevném disku můžete kdykoli odstranit. Konkrétní postup naleznete v návodu k obsluze vašeho prohlížeče. Slovní i obrazový návod pro prohlížeče Firefox, Microsoft Internet Explorer a Google Chrome Internet naleznete na tomto odkazu:
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2. Pokud nechcete akceptovat ukládání cookies, může dojít k omezení funkcionality našeho webu.

Cookies třetích stran

(1) Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webových analytik společnosti Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics využívá speciální soubory "cookies", což jsou textové soubory uložené do vašeho počítače, které umožňují analýzu vašeho chování na internetových stránkách. Informace o vašem chování na těchto internetových stránkách získané díky souboru cookie jsou odeslány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Chtěli bychom zdůraznit, že služba Google Analytics používaná na těchto internetových stránkách obsahuje kód “gat._anonymizeIp();”, abychom zaručili anonymizovaný záznam vaší IP adresy (tzv. IP maskování). Díky IP anonymizaci na těchto internetových stránkách je vaše IP adresa společností Google na území EU a smluvních států Evropského hospodářského společenství zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA předána vaše plná IP adresa a tam zkrácena.
Společnost Google používá tyto informace naším jménem k analýze vašeho chování na těchto internetových stránkách za účelem sestavení zpráv o aktivitách na internetových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na internetových stránkách a používáním internetu provozovatelům internetových stránek. IP adresa, která je předána Google Analytics pomocí vašeho prohlížeče není společností Google spojována s dalšími údaji. Ukládání souborů cookies můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení ve vašem prohlížeči, viz oddíl 5 c) výše. Dále máte možnost zabránit společnosti Google, aby zaznamenávala údaje související s vaším chováním na této internetové stránce získané prostřednictvím cookies (včetně vaší IP adresy) a také, aby tyto údaje zpracovávala, stažením a nainstalováním tohoto prohlížečového pluginu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Další informace o podmínkách používání a ochraně soukromí najdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html a nebo http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

(2) Google Adwords
Tato webová stránka používá Google AdWords, analytickou službu Google a také sledování konverzí v rámci Google AdWords. Google AdWords umístí cookie pro sledování konverzí na pevném disku počítače (nazývá se "konverzní cookie"), pokud kliknete na reklamu Google. Tyto cookie se stanou po 30 dnech neúčinná a nejsou používány pro osobní identifikaci. Pokud navštívíte některé stránky našeho webu, Google a tesa mohou sledovat, na jakou stránku jste nasměrováni po kliknutí na reklamu.

Data získaná prostřednictvím konverzních Cookies jsou používány pro účely statistických zpráv pro účet AdWords, které používají sledování konverzí. Tyto statistiky nám říkají, kolik bylo uživatelů, kteří klikli na reklamu Google a otevřeli webovou stránku, která obsahuje značku pro měření konverzí. Nemáme však žádnou možnost získávat tím informace umožňující osobní identifikaci uživatelů. Nejsme schopni získaným odkazem získat informace o konkrétnímu uživateli.

Kromě sledování konverzí tesa také využívá funkce

  • Remarketing
  • Uživatelé se společnými zájmy
  • Uživatelsky definované publikum se společnými zájmy
  • Nákupní ochota publika
  • Podobní návštěvníci - Demografické a geografické cílení.

Funkce Google Remarketing umožňuje společnosti tesa oslovit uživatele, kteří dříve navštívili webové stránky tesa tím, že ukazuje reklamu uživatelům, kteří již projevili zájem o naše výrobky nebo služby. AdWords také určuje, jaké společné zájmy a charakteristiky existují mezi uživateli portálu tesa na základě jejich chování na webových stránkách v reklamní síti Google v posledních 30 dnech a kontextuálních údajích vyhledávačů. Na základě těchto informací pak AdWords vyhledává nové potenciální zákazníky na trhu, jejichž zájmy a vlastnosti jsou podobné uživatelům našich webových stránek. Cílení na specifické publikum remarketingem nastane kombinací používání cookies z Google Analytics a z Google DoubleClick.

Další informace týkající se podmínek používání a zásad ochrany osobních údajů v souvislosti s Google AdWords je k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu:
http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

(3) Google Double Click
tesa používá funkci Google DoubleClick na našich webových stránkách k analýze používání webové stránky a umožňuje tak Googlu a dalším inzerentům spolupracující s DoubleClick zobrazení uživatelsky relevantní reklamy. Za tímto účelem je cookie umístěna na pevném disku počítače. Tato cookie přidělí identifikační číslo vašeho prohlížeče jako pseudonym a shromažďuje informace o zobrazených reklamách v prohlížeci a kliknutí na ně. Údaje shromážděné pomocí cookie o používání vašich webových stránek jsou pak obecně zaslány na server Google ve Spojených státech, kde jsou uloženy. Zájmové relevantní kategorie se pak přiřazují do prohlížeče na základě shromážděných informací. Tyto kategorie pak zajišťují poskytování zájmově orientované reklamy.
Kromě změny nastavení prohlížeče, můžete také použít rozšíření prohlížeče pro trvalý zakáz cookie DoubleClick. Rozšíření pro prohlížeče na trvalou deaktivaci lze nalézt zde: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Používáním našich webových stránek souhlasíte s umístěním cookie DoubleClick, čímž souhlasíte se shromažďováním, uchováváním a využíváním údajů způsobem uvedeným výše. Také souhlasíte, že vaše data jsou uložena v cookies po ukončení relace prohlížeče a budou dále odkazována, například při příští návštěvě webu. Tento souhlas může být kdykoli odvolán bez zpětné účinností pro odstranění cookie DoubleClick a zrušení trvalé deaktivace.
Číst dále

Přehled cookies třetích stran používaných společností tesa:

Jméno

PHPSESSION

eu-cookie

search-history

press-cart-*

Popis

Uloží user’s relaci za účelem získání informací na straně serveru mezi jednotlivými žádostmi

Zaznamená, že si uživatel prohlédl doporučení EU ohledně cookies.

Tento soubor cookie ukládá webové stránky vyhledávací dotazy za účelem zobrazení naposledy hledaných výrazů, když je vyhledávač se opět otevře.

Médiální cookie: uloží ID médií označených uživatelem pro stažení.

Platnost

Relace

10 let

30 dní

Relace

Typ cookie

Typ 1

Typ 2

Typ 2

Typ 1

Přehled cookies Google Analytics používaných společností tesa:

Jméno

_ga

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

_gat_*

_gali

_dc_gtm_*

Popis

Google Analytics je nástroj pro analýzu Google, který umožňuje interakci uživatele s prostředky, které nabízí transparentnost pro internetové stránky a aplikace vlastníků. Google Analytics mohou využívat některé cookies pro sběr dat a předávat statistiky
návštěvnosti webových stránek, aniž by však tímto sběrem informací identifikoval jednotlive uživatelé osobně. Nejdůležitější cookie Google Analytics se nazývá "__ga".

Tyto cookies se používají ke shromažďování informací o využití našich webových stránek. Data slouží k vytváření přehledů a vylepšení webových stránek. Cookis shromažďují pouze anonymní informace o počtu návštěvníků webu, dále pak o regionu ze kterého návštěvník pochází a jaké konkrétní stránky našeho webu navštívil.

Google Analytics*

Google Analytics*

Google Tag Manager

Platnost

2 roky

2 roky

30 min.

Konec návštěvy

2 roky

10 minut

-

10 minut

Typ cookie

Typ 3,4

Typ 3,4

Typ 3,4

Typ 3,4

Typ 3,4

Přehled cookies Youtube používaných společností tesa:

Jméno

PREF

VISITOR_INFO1_LIVE

YSC

ACTIVITY

_utma

_utmz

dkv

Popis

Občas tesa integruje videa ze serveru YouTube. Použití cookies YouTube se řídí politikou ochrany osobních údajů společnosti Google. Pro další informace viz Cookie-Youtube’s politika

Platnost

2 roky

8 měsíců

relace

relace

2 roky

6 měsíců

60 dní

Typ cookie

Typ 3,4

Tabulka jednotlivých typu cookie:

Typ 1
Typ 2
Typ 3
Typ 4

Naprosto nezbytné cookies

Funkční cookies

Výkonové cookies

Cookie třetích stran

Tyto cookies jsou naprosto nezbytné pro webové stránky, aby správně fungovaly. Bez těchto cookies nemohou být poskytnuty různé služby jako konfigurátory apod.

Tyto cookies umožňují zvyšovat uživatelskou přívětivost a výkon webové stránky a poskytují různé funkce, například jazykové nastavení.

Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak používáte webové stránky. Výkonové cookies nám pomáhají například identifikovat vaše nejoblíbenější prvky našich webových stránek. To umožňuje tyto stránky přizpůsobit lépe vašim požadavkům. Tyto
cookies neshromažďují informace o určité osobě.

Tyto soubory cookies jsou
nastaveny třetí stranou, jako jsou například sociální sítě.
Primárně jsou využívány k integraci obsahu sociálních médií a plug-inů do našich webových stránek. Informace o tom, jak tesa používá sociální pluginy najdete v odstavci "Sociální sítě" prohlášení o ochraně osobních údajů.

*) Google Analytics zapisuje několik typů cookies pro analýzu chování uživatelů. Skze ně však nelze shromažďovat data pro specifické uživatele.

7. Sociální sítě

Na našich internetových stránkách mohou být použity takzvané sociální pluginy ("pluginy") sociálních sítí, zejména Facebookový plugin "To se mi líbí". Internetové stránky poskytovatele, tj. facebook.com, jsou provozovány společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Za německé internetové stránky facebook.de je však zodpovědný Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko. Pluginy jsou obecně označeny logem Facebook. Vedle sítě Facebook, tesa používá pluginy od Google+ (provozovatel: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), Twitter (provozovatel: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) a Pinterest (provozovatel: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).

Z důvodu ochrany osobních údajů se společnost tesa záměrně rozhodla pro nepoužívání plug-inů sociálních sítí na našich webových stránkách. Místo toho využíváme alternativního technického řešení, které vám umožní se rozhodnout, zda dáte souhlas k přenosu dat k provozovatelům sociálních sítí. Pokud tedy navštívíte naše stránky, data se nikdy automaticky nepřenesou k provozovatelům sociálních sítí, jako je Facebook, Google, Twitter nebo Pinterest. Data se začnou přenášet pouze tehdy, pokud sami kliknutím na příslušné tlačítko s ikonou sociální sítě dáte pokyn k připojení na servery sociálních sítí, přičemž tím dávate souhlas s odesíláním dat z vašeho prohlížeče k provozovatli sociální sítě.

tesa nemá žádný vliv na povahu a rozsah údajů, které shromažďují provozovatelé sociálních sítí. Informace o tom, která osobní data jsou shromažďována jednotlivými sociálními sítěmi, najdete na stránkách sociálních sítí v příslušné sekci o ochraně osobních údajů. Informace o ochraně osobních údajů na síti Facebook najdete zde: http://www.facebook.com/about/privacy/ a http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084.

Další informace o používání dat sítěmi Google+ a Twitter najdete zde http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a zde http://twitter.com/privacy, a pro Pinterest zde http://about.pinterest.com/privacy/.

8. Kontakt, informace, odvolání, pozastavení, odstranění

Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme striktně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Naše společnost, tj. tesa tape s. r.o., IČ 27112039, se sídlem Pekařská 14, Praha 5 je tzv. správcem osobních údajů a je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V budoucnu můžete kdykoli bezplatně odvolat souhlas s používáním vašich osobních údajů, částečně či zcela pozastavit používání vašich osobních údajů, odstranit vaše osobní údaje, požadovat informace o osobních údajích, které o vás evidujeme, nebo požadovat opravu údajů, jejich blokování či likvidaci. Nemusíte tak činit žádným konkrétním formálním způsobem. Stačí například jednoduše napsat na společnost tesa tape s r.o., Pekařská 14, Praha 5, 155 00 nebo nás kontaktujte prostřednictvím emailu se specifikací vašeho požadavku. Rádi bychom Vás informovali, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000.

 

Číst dále