tesa-tape-calculator-app

Ra mắt app sử dụng băng keo

tesa ra mắt một ứng dụng để tính toán và chuyển đổi băng keo nhanh chóng và dễ dàng.App ứng dụng mới của băng keo tesa® cung cấp câu trả lời nhanh cho các câu hỏi thường rất tốn thời gian. Nếu bạn muốn biết, ví dụ, giá mỗi mét vuông của một băng keo nhất định, bạn có thể sử dụng ứng dụng để tính toán trong vài giây. Bạn cũng có thể chuyển đổi các phép đo từ đơn vị số liệu sang đơn vị đo lường của Hoa Kỳ và chia sẻ kết quả qua e-mail hoặc WhatsApp. Và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn thậm chí có thể gửi tin nhắn trực tiếp đến tesa.

App ứng dụng băng keo ban đầu được phát triển cho những người làm việc với băng keo và thường xuyên cần một công cụ để tính toán hoặc chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, nó hữu ích cho bất kỳ ai khác mua hoặc giao dịch với băng keo. App giúp giảm thời gian cần thiết để chuyển đổi, ước tính chi phí và thực hiện các tính toán khác và đồng thời tăng thời gian dành cho các cuộc thảo luận hiệu quả.

Đo lường hiệu quả app băng keo

tesa-tape-caclulator-app-tape-calculations
tesa tape calculator

Đo lường băng keo

 • Khu vực cần dán
 • Chiều dài
 • Đường kính cuộn
 • Lượng tiêu thụ
 • Giá 1 cuộn băng keo
 • Giá 1 mét vuông băng keo
Đọc thêm
tesa-tape-calculator-app-tape-converter
tesa tape converter

Đo lường kết quả 

 • Diện tích dán
 • Chiều dài
 • Độ dày
 • Trọng lượng
 • Độ bám dính
 • Giá
Đọc thêm

App băng keo tesa cung cấp ở nhiều ngôn ngữ như Tiếng Trung quốc, Anh, Nhật, Pháp, Đức, và Tây Ba Nha 

Để tải app, đơn giản vào  Apple App Store hoặc  Google Play Store!

Đọc thêm