Băng keo xốp PE không cần lớp xử lý bề mặt

Lợi ích của băng keo liên kết không cần lớp xử lý bề mặt

Chỉ cần một bước để gắn chất dẻo năng lượng bề mặt thấp một cách nhanh chóng, an toàn hơn với tesa® 64912Giới thiệu về băng keo xốp PE hai mặt KHÔNG CẦN XỬ LÝ BỀ MẶT tesa®

Băng keo liên kết không cần lớp xử lý bề mặt
Băng keo xốp PE hai mặt

Trong nhiều thập kỷ, quy trình tiêu chuẩn về gắn các bộ phận năng lượng bề mặt thấp và trung bình là trước tiên phủ một lớp xử lý bề mặt độc hại, sau đó phủ băng keo. Với tesa® 64912, băng keo xốp PE hai mặt không cần lớp xử lý bề mặt, quý khách có thể bỏ qua hoàn toàn bước sơn lót, điều này giúp tăng đáng kể hiệu quả phủ mà không phải hi sinh độ bền dán dính.

tesa® 64912 đạt độ bền dán dính tối ưu ngay lập tức mà không cần thời gian đông kết. 64912 hiệu quả trong cả môi trường nóng và lạnh, khiến nó trở thành lựa chọn tốt trong các nhà máy có nhiệt độ khắc nghiệt.

Đọc thêm

Sản phẩm keo thông minh hơn cho các ứng dụng gắn cố định

  • Tổng chi phí vòng đời thấp hơn
  • Bịt kín khe hở tiện lợi
  • Đặc tính chuyển đổi vượt trội
  • Hiệu quả ban đầu cao trên các bề mặt LSE và MSE mà không cần lớp xử lý bề mặt
  • Đạt được mức độ bám dính tối ưu ngay sau khi dán
  • Mức độ bám dính vượt trội ở điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt từ 5 đến 40ºC
  • Góp phần tạo ra các điều kiện làm việc lành mạnh hơn và sản xuất thân thiện môi trường hơn
  • Lý tưởng để gắn cảm biến, gắn cần gạt nước kính và gắn vật tượng trưng
Tải về