tesa tape (Qingdao) Co., Ltd

 
Địa chỉ

tesa tape (Qingdao) Co., Ltd

Room 610, Building C, Tian Tai Financial Plaza, No. 222 Shenzhen Road, Laoshan District, Qingdao, 266061 P.R.China

Điện thoại +86 0532-80993162

http://www.tesa.cn

Frank Kolmorgen

Giám đốc Khu vực