Công ty TNHH tesa Việt Nam

 
Địa chỉ

Công ty TNHH tesa Việt Nam

Số 649 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình
10000 Hà Nội
Việt Nam

Điện thoại +84 353 817 774

https://www.tesa.com/vi-vn