tesa tape (Wuhan) Co., Ltd

 
Địa chỉ

tesa tape (Wuhan) Co., Ltd

Room 06, 11F, China Overseas Building, No.257, Zhiyin Ave-nue, Hanyang District, Wuhan, 430050 P.R.China

Điện thoại +86 027-68838542

http://www.tesa.cn

Frank Kolmorgen

Giám đốc Khu vực