tesa tape (Chongqing) Co., Ltd

 
Địa chỉ

tesa tape (Chongqing) Co., Ltd

Room 1810, Building 5, Longfor Xinyi Street, Guanyin Bridge, Jianxin North Road, Jiangbei District, Chongqing, 400020 P.R.China

Điện thoại +86 023-67622062

http://www.tesa.cn

Frank Kolmorgen

Giám đốc Khu vực