tesa tape s.r.o.

 
Địa chỉ

tesa tape s.r.o.

Walterovo namesti 329/3
158 00 Praha 5

Điện thoại +420 296 824 546

Fax +420 296 824 549

http://www.tesa-tape.cz

Tomas Kuska

Giám đốc Quốc gia